Απόφαση 30267/92

Απόφαση 30267/348/1992: Καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή ΜΕΤΣ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30267/348/1992: Καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή ΜΕΤΣ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 1350/Δ/1992), 28-12-1992.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 29-12-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 16/Δ/1986) και του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την υπ' αριθμόν 1074/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 17 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχίας Αθηνών, της 37ης συνεδρίασης στις 27-11-1992, αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό των χρήσεων γης στην περιοχή ΜΕΤΣ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών ως εξής:

 

1. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 4, 6, 8, 23, 24, 27, 43/53 (Ζώνη Α), που έχουν μία πλευρά στην οδό Αναπαύσεως, χρήσεις αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και επιπλέον:

 

α) Χώροι συνάθροισης κοινού

β) Χώροι Διοίκησης επιπέδου γειτονιάς

γ) Γραφεία

δ) Εστιατόρια - Αναψυκτήρια

ε) Εμπορικά καταστήματα μόνο στο ισόγειο με εξαίρεση τις υπεραγορές.

 

2. Για τα οικοδομικά τετρ 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/53 και για τις ιδιοκτησίες των οικοδομικών τετραγώνων 69, 70, 71, 73/53 (Ζώνη Β) που έχουν πρόσωπο στην οδό Αρχιμήδους, χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Άλλες χρήσεις που λειτουργούν σήμερα, μπορούν να υπάρχουν κατά παρέκκλιση ως έχουν μόνο για μία περίοδο 5 ετών από την θέσπιση των παραπάνω χρήσεων γης.

 

Προϋπόθεση για την κατά παρέκκλιση αυτή λειτουργία τους είναι η τήρηση των ισχυουσών πολεοδομικών και άλλων ειδικών διατάξεων με παράλληλη απαγόρευση της επέκτασης τους, έστω και για το διάστημα της πενταετίας.

 

4. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία Δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.30267.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 09-12-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.