Απόφαση 30382/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/30382/722/1994: Τροποποίηση των ορίων τομέων V και VII στο Δήμο Νεάπολης Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/30382/722/1994: Τροποποίηση των ορίων τομέων V και VII στο Δήμο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 537/Δ/1994), 01-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Το άρθρο 1 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

5. Την 193/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης.

 

6. Την 455/1991 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Το από 18-08-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 440/Δ/1979) που καθορίστηκαν οι συντελεστές δόμησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Θεσσαλονίκη, 25-04-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.