Νόμος 880/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τον, κατά τις κείμενες διατάξεις, μετά την ισχύ του παρόντος, καθορισμό όρων δομήσεως καθ' άπασαν την χώραν δεν επιτρέπεται να ορίζεται συντελεστής δομήσεως ανώτερος του αριθμού 2, 4, εν πάση δε περιπτώσει συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως ανώτερος του αριθμού 12. Οι συντελεστές αυτοί νοούνται ως ορίζονται εις τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Ο δια τον συντελεστή δομήσεως ή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως καθοριζόμενος ως άνω περιορισμός ισχύει και δια τις περιπτώσεις κατά τις οποίας οι συντελεστές αυτοί δεν ορίζονται αριθμητικώς αλλά συνάγονται εμμέσως.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ανώτατα όρια δεν ισχύουν εις τις περιπτώσεις εγκρίσεως παρεκκλίσεων κατά το άρθρο 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

3. Όπου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύουν ή συνάγονται συντελεστές μείζονες των εν παραγράφω 1 οριζομένων ανωτάτων ορίων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται αυτοί, επιτρεπομένης μόνον της μειώσεώς των κατά τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.