Απόφαση 30492/93

Απόφαση 30492/Π-849/1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κηφισιάς σε οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της Εθνικής οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30492/Π-849/1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κηφισιάς σε οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της Εθνικής οδού, (ΦΕΚ 1311/Δ/1993), 06-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 17/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Την υπ' αριθμόν 62556/5073/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί βασικού οδικού δικτύου.

 

6. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 75/Δ/1991).

 

7. Την υπ' αριθμόν 8862/Π-341/1992 απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 601/Δ/1992).

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4419/1992 έγγραφο του Οργανισμού της Αθήνας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 421/1992 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

10. Το με αριθμό (ΦΕΚ 142/Δ/1993) 26-02-1993.

 

11. Τις από 21-06-1993, 02-09-1993 και 09-09-1993 εισηγήσεις γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Τις από 21-06-1993, 02-09-1993 και 09-09-1993 γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (συνεδρίες), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Αθήνα, 24-09-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.