Απόφαση 3497/91

Απόφαση 3497/515/1991: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3497/515/1991: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 75/Δ/1991), 15-02-1991.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

5. Την 39962/1037/1990 (ΦΕΚ 327/Β/1990) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας.

 

6. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση του Υπουργού της Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 142/Β/1988).

 

7. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1984 απόφαση Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

8. Το υπ' αριθμόν 41311/4013/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς τους αρμόδιους φορείς.

 

9. Το υπ' αριθμόν ΠΦΚ/Φ/288/1986 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 868/179/1987 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

11. Το υπ' αριθμόν 15541/1986 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 528448/1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 136756/1986 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 1922/1987 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 3026/1986 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής.

 

16. Τα υπ' αριθμούς 7214/86/1987 και 8715/1987 έγγραφα της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Αττικής, Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής.

 

17. Τα υπ' αριθμούς 105193/6335/1986 και 79366/3507/1988 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

18. Το υπ' αριθμόν ΔΕ/9280/Η έγγραφο της Διεύθυνσης Γ' Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

19. Τις υπ' αριθμούς 340/1986, 398/1986, 130/1987, 131/1987, 134/1987 και 56/1987 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

20. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

21. Τις υπ' αριθμούς 3/1987 και 2/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

22. Την 3/συνεδρία 19/1991 γνωμοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1 (3 πινακίδες) σε κλίμακα 1:10.000.

 

Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 45.000 κατοίκων (πληθυσμός 1991) με:

 

α. Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες και ζωνών άλλων χρήσεων πλην κατοικίας με τη δημιουργία 13 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης των πολεοδομικών ενοτήτων ως εξής:

 

Α/Α

Πολεοδομική ενότητα - γειτονιά

Μέση πυκνότητα

κάτοικοι / ha

Μέσος

συντελεστής δόμησης

1

Άνω Κηφισιά

48.5

0.6

2

Αλώνια

89.0

0.7

3

Φάρος (Κέντρο Κηφισιάς)

42.5

0.6

4

Κεφαλάρι

20.4

0.4

5

Πολιτεία

31.8

0.6

6

Στροφύλι

29.1

0.6

7

Προφήτης Ηλίας

69.1

0.6

8

Αγία Κυριακή

76.5

0.5

9

Κάτω Κηφισιά

39.2

0.5

10

Νέα Κηφισιά - Ούλεν

39.4

0.5

11

Νέα Κηφισιά - Αγία Άννα - Πλατεία Ηλυσίων

32.5

0.6

12

Αδάμες - Πελοποννησίων

22.7

0.6

13

Αδάμες - Γράμμος - Φοίνικας

19.3

0.4

 

Τμήμα του δήμου Ερυθραίας οργανώνεται πολεοδομικά με την ΠΕ6 του Δήμου Κηφισιάς και επίσης τμήμα του δήμου Κηφισιάς οργανώνεται πολεοδομικά με την ΠΕ2 του Δήμου Ερυθραίας.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό ως κυρίαρχης χρήσης της χρήσης αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Στο τμήμα του δήμου που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ισχύουν οι χρήσεις που καθορίσθηκαν με τα από 12-02-1982 (ΦΕΚ 180/Δ/1982), 20-10-1983 (ΦΕΚ 694/Δ/1983), 28-09-1987 (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) και 06-09-1990 (ΦΕΚ 517/Δ/1990) προεδρικά διατάγματα.

 

Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί των παραπλεύρων οδών των λεωφόρου Αθηνών - Λαμίας (Εθνικής οδού 1) και Κύμης και σε βάθος μέχρι ενός οικοδομικού τετραγώνου πλην των χρήσεων της αμιγούς κατοικίας, καθορίζονται και οι παρακάτω χρήσεις της γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.
Κτίρια εκπαίδευσης.
Εστιατόρια.
Αναψυκτήρια.
Πρατήρια βενζίνης.
Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.
Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

 

Διατήρηση του υπάρχοντος πολεοδομικού κέντρου του δήμου επί της Λεωφόρου Κηφισίας έως και την οδό Όθωνος και στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κασσαβέτη, Κύπρου, Κολοκοτρώνη, Γεωργαντά, Αργυροπούλου και Παπαδιαμάντη και στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επ' αυτών.

 

Δημιουργία τοπικών κέντρων στις περιοχές:

 

α) Αγία Κυριακή (ΠΕ8) με ανάπτυξη αυτού επί των οδών Λάμπρου Κατσώνη, Αγίας Κυριακής και Μάρκου Μπότσαρη,

β) Ούλεν (ΠΕ10): Επί των ιδιοκτησιών που έχουν πρόσωπο επί των οδών Ελαιών (από Ρέμβης έως Αιολίας) και Ιλισίων (από την πλατεία έως Αιολίας),

γ) Φραγκοπούλου - Κάτω Κηφισιά (ΠΕ9): Επί των ιδιοκτησιών που έχουν πρόσωπο επί της οδού Φραγκοπούλου από την οδό Λύρα έως Μπότσαρη,

δ) Άνω Κηφισιά (ΠΕ1): Επί των ιδιοκτησιών που έχουν πρόσωπο επί της οδού Κυκλάδων από την Εθνικού Στρατού έως την 25ης Μαρτίου,

ε) Αδάμες (ΠΕ12) και

στ) Αδάμες (ΠΕ13).

 

Στα πολεοδομικά - τοπικά κέντρα επιτρέπονται οι χρήσεις που προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

 

Πρατήρια βενζίνης επιτρέπονται μόνο επί της λεωφόρου Κηφισιάς και των παραπλεύρων οδών της Εθνικής οδού και Κύμης.

 

Τον καθορισμό ζώνης αναψυχής γύρω από την πλατεία Κεφαλαρίου.

 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις που προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση πρατήρια βενζίνης και εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. Επιτρέπονται εμπορικά καταστήματα (τοπικού επιπέδου) μόνο στο ισόγειο.

 

Ανάπτυξη πολιτιστικών λειτουργιών στην:

 

α) πολεοδομική ενότητα 3 (Φάρος - Κάτω Κηφισιά) μεταξύ των οδών Λεβίδου και Δημοσθένους. Ειδικότερα στο κτήμα του Ιδρύματος Χατζηκώστα όπου στο 50% της έκτασής του καθορίζονται χρήσεις αθλητισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και στο υπόλοιπο 50% της έκτασής του αμιγής κατοικία

β) στην ΠΕ4 (Κεφαλάρι),

γ) στα λατομεία Κοκκιναρά,

δ) στην βίλα Καζούλη και

ε) στην ΠΕ5 (Πολιτεία).

 

Η ζώνη ΕΜ του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) οργανώνεται σε Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) όπου επιτρέπονται οι χρήσεις που προσδιορίζονται από το άρθρο 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

γ) Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και πολεοδομικών ενοτήτων, όπως φαίνονται στον πίνακα Κοινωνική Υποδομή στις Πολεοδομικές Ενότητες και ειδικότερα:

 

Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις πολεοδομικές ενότητες Άνω Κηφισιάς, Στροφυλίου, Κάτω Κηφισιάς, Αλωνίων και Αγίας Άννας.
Δημιουργία αθλητικού πυρήνα Β στην πολεοδομική ενότητα Νέας Κηφισιάς και δημιουργία ανοικτού γυμναστηρίου στην πολεοδομική ενότητα Κεφαλαρίου.
Δημιουργία αθλητικού κέντρου στην πολεοδομική ενότητα Φραγκοπούλου.
Καθορισμός τμήματος της περιοχής Κεφαλαρίου ως χώρου αναψυχής.
Δημιουργία κέντρου υγείας.
Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών στις πολεοδομικές ενότητες Αγίας Κυριακής, Φάρου, Νέας Κηφισιάς και Στροφυλίου.
Προστασία της περιοχής του ρέματος Κοκκιναρά και διαφύλαξη της ζώνης του κυρίως ρέματος ως κοινόχρηστο πράσινο.
Δημιουργία 3 γυμνασίων και λυκείων για το σύνολο του πληθυσμού.

 

Β. Τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2 (3 πινακίδες) και Π-3 (3 πινακίδες) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

1. Οδικό δίκτυο

 

Αποσυμφόρηση του Κέντρου και του αστικού ιστού από την υπερτοπική κυκλοφορία με τη διέλευση των οχημάτων και υποχρεωτικά των φορτηγών από το προτεινόμενο σύστημα Σταυρού - Ελευσίνας, Κύμης.
Δημιουργία ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κύμης με την εθνική οδό No 1 και δημιουργία ανισόπεδου κόμβου στις διασταυρώσεις Λεωφόρου Κύμης με την Ελευθερίου Βενιζέλου Αχαρνών.
Δημιουργία συστήματος δρόμων μεταξύ του Ζηρίνειου και της οδού Χαριλάου Τρικούπη που αποτελούν οι δρόμοι Τατοΐου, Κηφισιάς, Χαριλάου Τρικούπη, με κύριο σκοπό την Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής με την κατασκευή της οδού Άνδρου και σύνδεσή της με την Χαριλάου Τρικούπη.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης μεγάλης χωρητικότητας α) σε χώρο κοντά στο σταθμό, β) στο Ζηρίνειο και γ) στην Πλατεία Πλατάνου σε έκταση ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, όπου προβλέπεται κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων χωρητικότητας 400 τουλάχιστον θέσεων στάθμευσης.

 

2. Δίκτυο ύδρευσης

 

Αντικατάσταση των αγωγών και τοποθέτηση δικλείδων και μετρητών ροής για τον εντοπισμό των διαρροών.
Αντικατάσταση μακροπρόθεσμα του υπάρχοντος συστήματος μετρητών με την τοποθέτησή τους στην οικοδομική γραμμή των κτιρίων επί των πεζοδρομίων.

 

3. Αποχετευτικό δίκτυο

 

Κατασκευή πρόσθετων συλλεκτήριων αγωγών δια διοχέτευση λυμάτων στο σύστημα αποχέτευσης.
Σύνδεση εργοστασίων με κεντρικό αποχετευτικό αγωγό κατά μήκος της εθνικής οδού, για να μη ρίχνονται τα βιομηχανικά απόβλητα (ανεπεξέργαστα) στο ρέμα της Πύρνας.
Καθαρισμός και επεξεργασία των αποβλήτων πριν διοχετευθούν στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

 

4. Αποχέτευση ομβρίων

 

Δημιουργία δικτύου ομβρίων στους κυρίους δρόμους και στα προβληματικά σημεία.
Διευθέτηση των ρεμάτων Πύρνας, Κοκκιναρά και Καράβελη με ανοικτή κατά προτίμηση διατομή, με παράλληλη διαμόρφωση ζώνης πρασίνου.

 

5. Ενεργειακό δίκτυο

 

Σταδιακή μετατροπή των εναέριων γραμμών σε υπόγειες γραμμές καλωδίων Μέσης ή Χαμηλής Τάσης καθώς και των εναερίων Υ/Σ σε εσωτερικούς κύρια στις κατοικημένες περιοχές για την ασφάλεια των κατοίκων.

 

Γ. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στους χάρτες Π4 (3 πίνακες) και ειδικότερα:

 

Προστασία του ορεινού όγκου της Πεντέλης που αποτελεί κύριο περιβαλλοντικό στοιχείο του δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με το από 26-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 765/Δ/1988), όπως ισχύει ειδικότερα.
Απομάκρυνση των λατομείων και επιβολή κατάλληλων όρων στα δύο λατομεία που λειτουργούν.
Προσδιορισμό χρήσεων αναψυχής στον ορεινό όγκο της Πεντέλης μετά από ειδική μελέτη.
Δημιουργία δύο ζωνών αρχαιολογικού και μνημειακού ενδιαφέροντος (Πύρνας Λ 41 και Άλσος Λ 40).

 

Ε. Ακριβή αντίγραφα των παραπάνω 12 πρωτοτύπων χαρτών και 1 πίνακα, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, θα είναι αναρτημένα επί 20 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τμήμα Αρχείου Σχεδίων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πουλίου και Αμαλιάδος 17, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

2. Εντός της περιοχής γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτές οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3497.91

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-01-1991

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 666/1994 απόφαση ΣτΕ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.