Απόφαση 31252/87

Απόφαση 31252/1530/1987: Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31252/1530/1987: Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, (ΦΕΚ 482/Δ/1987), 29-05-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

Άρθρο 2: Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

Άρθρο 3: Διαδικασία ελέγχου μελετών

Άρθρο 4: Κατάργηση Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

Άρθρο 5: Ισχύς

 

Αθήνα, 20-05-1987

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.