Απόφαση 31367/15 - Άρθρο a

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 9.954.693,94 € για το έτος 2015 που αναλυτικά θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας όπως αναλυτικά αναφέρονται:

 

Κ.Α. 00.60 με ποσό 1.040.033,22 €, Κ.Α. 10.60 με ποσό 2.315.700,00 €, Κ.Α. 15.60 με ποσό 258.794,40 €, Κ.Α. 20.60 με ποσό 2.854.000,00 €, Κ.Α. 25.60 με ποσό 135.000,00 €, Κ.Α. 30.60 με ποσό 1.618.185,00 €, Κ.Α. 35.60 με ποσό 389.000,00 €, Κ.Α. 40.60 με ποσό 37.000,00 €, Κ.Α. 45.60 με ποσό 139.500,00 €, Κ.Α. 50.60 με ποσό 256.037,38 €, Κ.Α. 70.60 με ποσό 911.443,84 €.

 

Για τα επόμενα έτη θα εγγράφεται ανάλογη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας η οποία θα συναρτάται από τον εκάστοτε προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.