Απόφαση 3182/15

Απόφαση 3182/2015: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης του Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1059 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμαρουσίου (ΧΕΥ Νερατζιώτισσας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3182/2015: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης του Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1059 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμαρουσίου (ΧΕΥ Νερατζιώτισσας), (ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/2015), 23-01-2015.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παράγραφος 2)β του νόμου [Ν] 2445/1996 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 274/Α/1996).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) και ειδικότερα της παραγράφου 11 του άρθρου 33 αυτού, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ521/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 2971/Β/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 17213/2014 αίτηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία.

 

5. Την 66/2014 (συνεδρία 10) γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Στο Χώρο Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (ΧΕΥ) που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1059 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμαρουσίου, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι δόμησης ως εξής:

 

α. Χρήσεις γης:

 

ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες, κατηγορίας 4 αστέρων και ανώτερης
εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση υπεραγορές και πολυκαταστήματα) μέχρι 600 m2 ανά αυτοτελή ιδιοκτησία
γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
εστιατόρια
αναψυκτήρια
επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μέχρι 15 HP, 22KW κινητήρια ισχύ ή 50 KW θερμική ισχύ και μέχρι 400 m2 ανά αυτοτελή ιδιοκτησία
πρατήρια βενζίνης
αθλητικές εγκαταστάσεις
κτίρια
γήπεδα στάθμευσης
πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
διαγνωστικά κέντρα

 

β. Όροι δόμησης:

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0.80.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 50%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τη ρυμοτομική γραμμή: 6 m.
Απαγορεύεται η πυλωτή.
Επιβάλλεται ο έλεγχος της Β' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά την εκσκαφή των θεμελίων των οικοδομών.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22-01-2015.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.