Απόφαση 34814/89

Απόφαση 34814/Τ-2415/1989: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34814/Τ-2415/1989: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής, (ΦΕΚ 760/Δ/1989), 29-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9, 11 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9 και 19.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τις Νομαρχίες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 2352/1989 (ΦΕΚ 35/Δ/1989) και 32469/Π-918/1989 (ΦΕΚ 728/Δ/1989) αποφάσεις Νομάρχη.

 

5. Την υπ' αριθμόν 100/1989 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου που κρίθηκε νομότυπη με την υπ' αριθμόν ΔΕ/14855/89 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

6. Το υπ' αριθμόν 50 πρακτικό πράξη 40 της 09-11-1989 που συνεχίστηκε στις 13-11-1989, στις 17-11-1989 και στις 27-11-1989 με αριθμούς συνεδρίασης και πράξης 51/6, 53/1, 56/3 αντίστοιχα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 48658/2860/1989 απόφαση περί εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χαλανδρίου (ΦΕΚ 419/Δ/1989).

 

8. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων (ΦΕΚ 166/Δ/1987), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

 

Αγία Παρασκευή, 21-12-1989

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 31509/1365/1990 απόφασης (ΦΕΚ 166/Δ/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.