Απόφαση 3608/94

Απόφαση 3608/1994: Τροποποίηση όρων δόμησης και διόρθωση ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λεχαινών, νομού Ηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3608/1994: Τροποποίηση όρων δόμησης και διόρθωση ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λεχαινών, νομού Ηλείας, (ΦΕΚ 848/Δ/1994), 11-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1).

 

5. Το με αριθμό 16 θέμα της 3/1994 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας, όπου και η γνωμοδότησή του.

 

6. Τις με αριθμούς 5/1994 και 26/1994 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεχαινών.

 

7. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 24106/732/1986 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λεχαινών (ΦΕΚ 370/Δ/1986), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 27-07-1994.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.