Απόφαση 3647/94

Απόφαση 3647/1994: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Ελευθεροχωρίου νομού Τρικάλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3647/1994: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Ελευθεροχωρίου νομού Τρικάλων, (ΦΕΚ 1043/Δ/1994), 10-10-1994.

 

Ο Νομάρχης Τρικάλων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

6. Την απόφαση 16/1994 του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελευθεροχωρίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 2065/1986 απόφαση οριοθέτησης του οικισμού Ελευθεροχωρίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3η / πρακτικό 14ο / 1994 του γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Τρίκαλα, 21-09-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.