Απόφαση 3650-895/95

Απόφαση 3650/895/1995: Τροποποίηση χρήσεων στο ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3650/895/1995: Τροποποίηση χρήσεων στο ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, (ΦΕΚ 824/Δ/1995), 19-10-1995.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την από 07-09-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

5. Την από 19-09-1995 (αριθμός πρωτοκόλλου 1440/1995) βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας Θρακομακεδόνων ότι με την τροποποίηση της αμιγούς κατοικίας δεν επιβαρύνεται ο κοινοτικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 3255/Π-46/1990 απόφασης Νομάρχη και συγκεκριμένα του άρθρου 2Α ως εξής:

 

{Στους οικοδομήσιμους χώρους όλου του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, επιτρέπεται χρήση μόνο κατοικίας.

 

Οι υφιστάμενες χρήσεις των κτιρίων, που λειτουργούν ήδη με νόμιμες άδειες, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης Νομάρχη.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 03-10-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.