Απόφαση 3817/16 - Άρθρο a

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 201.444 Ευρώ, για το τρέχον έτος 2016 που θα καλυφθεί από τους ΚΑ10-6011.01 Μισθοδοσία και Κ.Α. 10-6051.01 Εργοδοτικές εισφορές του προϋπολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 201.444 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.