Απόφαση 3845/92

Απόφαση 3845/1992: Επέκταση - Πολεοδόμηση οικισμού Κρηστώνης, Κοινότητας Κρηστώνης νομού Κιλκίς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3845/1992: Επέκταση - Πολεοδόμηση οικισμού Κρηστώνης, Κοινότητας Κρηστώνης νομού Κιλκίς, (ΦΕΚ 183/Δ/1993), 02-03-1993.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Το άρθρο 38 (ρυμοτομικά σχέδια αγροτικών οικισμών) του νόμου 1337/1983 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα από 24-04-1985, 14-02-1987, 25-04-1989 περί του τρόπου δόμησης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων.

 

5. Την οίκοθεν ΕΠΑ/51/1986 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς περί του ορίου του οικισμού Κρηστώνης, των όρων και περιορισμών δόμησης.

 

6. Την 34/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρηστώνης, ληφθείσα ομόφωνα για το θέμα.

 

7. Την οίκοθεν ΕΠΑ/54/1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κιλκίς για το θέμα.

 

8. Το 13ο πρακτικό της 22-10-1992 συνεδρίας του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων το οποίο ομόφωνα συμπαρατάχθηκε με την εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την επέκταση - πολεοδόμηση του οικισμού Κρηστώνης, όπως στα συνημμένα σχέδια.

 

2. Εγκρίνουμε τον κανονισμό δόμησης,ως έπεται: Κανονισμός δόμησης: Ο οικισμός υποδιαιρείται σε δύο τομείς Α και Β με μικρές διαφοροποιήσεις στους όρους δόμησης.

 

Ο Τομέας Α είναι στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού και ο τομέας Β στην περιοχή της επέκτασης.

 

Σύστημα δόμησης (Α και Β):

 

Ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο Δ = 2.5 m (άρθρα 5 & 3, από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος) ή εφάπτεται.
Ποσοστό κάλυψης (Α και Β): 70% 400 m2.
Αρτιότητα:
oΤομέας Α: Πρόσωπο 13 m εμβαδόν 300 m2.
oΤομέας Β: Πρόσωπο 13 m εμβαδόν 500 m2.
Αρτιότητα κατά παρέκκλιση: 1) ως παραχωρήθηκαν, 2) με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.
Μέγιστο ύψος 9.5 m συμπεριλαμβανομένης και της στέγης. Επιβάλλεται στέγη όταν εκδίδεται άδεια διωρόφου ή εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.
Αριθμός ορόφων: 2 όροφοι.
Συντελεστής Δόμησης: Επιφάνεια γηπέδου - Συντελεστής Δόμησης.

α) Τα πρώτα 100 m2 1.6

β) Τα επόμενα 100 m2 0.8

γ) Τα επόμενα 100 m2 0.6

δ) Τα πέραν των 300 m2 0.4

ε) Μέγιστη δόμηση 400 m2.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.500.000 δραχμές.

 

4. Η ανωτέρω δαπάνη έχει καλυφθεί από την ΣΑΝT 8729 του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3845.92

 

Κιλκίς, 29-10-1992

 

Ο Νομάρχης

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.