Απόφαση 3966/92

Απόφαση 3966/1992: Τροποποίηση όρου δόμησης Αμφιλοχίας νομού Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3966/1992: Τροποποίηση όρου δόμησης Αμφιλοχίας νομού Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 148/Δ/1992), 14-02-1992.

 

Η Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων και όρων και περιορισμών δόμησης.

 

3. Την 3450/1988 απόφαση Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμφιλοχίας.

 

4. Την 127/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας για την τροποποίηση της πιο πάνω απόφασης μας και αλλαγή όρων δόμησης Αμφιλοχίας.

 

5. Την 1079/1991 εισήγηση του Πολεοδομικού Γραφείου Αμφιλοχίας.

 

6. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας μας, που διατυπώθηκε στο 23/1991 (θέμα 1ο) πρακτικό αυτού, και του οποίου αποδεχόμαστε τις απόψεις, αποφασίζουμε:

 

Δεν εγκρίνουμε την αλλαγή των παρά παρέκκλιση όρων δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμφιλοχίας που ζήτησε ο Δήμος Αμφιλοχίας με την 127/1991 απόφαση του Δημοτικού της Συμβουλίου, αλλά τη συμπλήρωση των κατά παρέκκλιση όρων (με την αρτιότητα που προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας για τα οικόπεδα που προϋπάρχουν της 23-02-1971, ως κατωτέρω:

 

Για τον Α' Τομέα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 80 m2

 

Για τον Β' Τομέα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 7 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 100 m2

 

Οι όροι αυτοί ίσχυαν πριν την έγκριση της αναθεώρησης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 623/Δ/1988) που εγκρίνονται για να μην καθίστανται μη άρτια οικόπεδα που έχουν αποκτηθεί με τους όρους δόμησης (αρτιότητα) πριν την ισχύ του από [ΒΔ] 02-02-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 46/Δ/1971).

 

Οι παρεκκλίσεις των όρων δόμησης που καθορίζονται στο άρθρο 4 της 3450/1988 απόφασης της Νομαρχίας μας, καλύπτουν όλες τις μετέπειτα κατατμήσεις, ώστε να έχουμε αρτιότητα και οικοδομησιμότητα.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 24-01-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.