Απόφαση 4143/88

Απόφαση ΤΠ/4143/1988: Επαναπροσδιορισμός ορίων οικισμού Πρινέ Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/4143/1988: Επαναπροσδιορισμός ορίων οικισμού Πρινέ Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 856/Δ/1988), 29-11-1988

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις των παραπάνω Προεδρικών Διαταγμάτων.

 

4. Τις 5229/1988 και 1858/1987 προηγούμενες αποφάσεις μας σχετικές με την οριοθέτηση οικισμού.

 

5. Την 6/1988 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Πρινέ.

 

6. Την από 15-09-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνης.

 

7. Την από 07-10-1988 ένσταση Ν. Πατεράκη για μείωση τοπικά των ορίων.

 

8. Την από 19-10-1988 εισήγηση της υπηρεσίας.

 

9. Την από 01-11-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που αποδέχεται την εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Πρινέ όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο σχέδιο.

 

Ορίζουμε αρτιότητα 500 m2 για το συνεκτικό τμήμα του οικισμού και 700 m2 για το μη συνεκτικό.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακριβή αντίγραφα του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνου επί 15 μέρες (αριθμός διαγράμματος 1 κλίμακα 1:5.000).

 

Ρέθυμνο, 15-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.