Απόφαση 1858/87

Απόφαση 1858/1987: Τροποποίηση των ορίων των στάσιμων οικισμών του Νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1858/1987: Τροποποίηση των ορίων των στάσιμων οικισμών του Νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 421/Δ/1987), 15-05-1987.

 

Η Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις προηγούμενες αποφάσεις μας που αφορούν καθορισμό ορίων σε στάσιμους οικισμούς.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφοι 1)α και 1)β, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τις παρακάτω αποφάσεις μας μόνο ως προς τα όρια οικισμών, τα οποία προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος από ακτίνα 800 m από το κέντρο του οικισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1:

 

1. Απόφαση 4395/1985, οικισμός Βρύσες Αγίου Βασιλείου.

2. Απόφαση 5162/1985, οικισμός Νίθαυρης Αμαρίου.

3. Απόφαση 6242/1985, οικισμός Μαγνησία Μυλοποτάμου.

4. Απόφαση 6047/1985 οικισμός Άγιος Γεώργιος Ρεθύμνης.

5. Απόφαση 4638/1985 οικισμός Αλόιδες Μυλοποτάμου.

6. Απόφαση 5359/1985 οικισμός Άγιος Ιωάννης Αμαρίου.

7. Απόφαση 5299/1985 οικισμός Πρινές Ρεθύμνου.

8. Απόφαση 4633/1985 οικισμός Ρουσοσπίτι Ρεθύμνου.

9. Απόφαση 6610/1985 οικισμός Βιράν Επισκοπή Μυλοποτάμου.

10. Απόφαση 6609/1985 οικισμός Χανοθιανά Μυλοποτάμου.

11. Απόφαση 6608/1985 οικισμός Χάνι Αλεξάνδρου.

12. Απόφαση 5300/1985 οικισμός Μοναστηράκι Αμαρίου.

13. Απόφαση 6611/1985 οικισμός Άνω Βιράν Επισκοπή.

14. Απόφαση 4674/1985 οικισμός Έρφοι Μυλοποτάμου.

15. Απόφαση 5648/1986 οικισμός Μέρωνα Αμαρίου.

16. Απόφαση 854/1986 οικισμός Αγκουσελιανά Αγίου Βασιλείου.

17. Απόφαση 5454/1986 οικισμός Δρυγιές Αμαρίου.

18. Απόφαση 5453/1986 οικισμός Οψυγιάς Αμαρίου.

19. Απόφαση 1530/1986 οικισμός Αγία Παρασκευή.

20. Απόφαση 3828/1986 οικισμός Καρδάκι Αμαρίου.

21. Απόφαση 3827/1986 οικισμός Σελλί Ρεθύμνου.

22. Απόφαση 6599/1986 οικισμός Παγκαλοχώρι Ρεθύμνου.

23. Απόφαση 3826/1986 οικισμός Κοξαρέ Αγίου Βασιλείου.

24. Απόφαση 660/1986 οικισμός Παλαίλημνος.

25. Απόφαση 4323/1986 οικισμός Λαμπιώτες.

26. Απόφαση 4324/1986 οικισμός Κυριάννα.

27. Απόφαση 5656/1986 οικισμός Μαριανά.

28. Απόφαση 5298/1986 οικισμός Λιβάδια.

29. Απόφαση 5202/1986 οικισμός Ορθέ.

30. Απόφαση 5203/1986 οικισμός Πασαλίτες.

31. Απόφαση 5204/1986 οικισμός Μυρικέφαλα Ρεθύμνου.

32. Απόφαση 164/1986 οικισμός Μουρνέ Αγίου Βασιλείου.

33. Απόφαση 165/1986 οικισμός Βάτος Αγίου Βασιλείου.

34. Απόφαση 527/1987 οικισμός Ρούπες Μυλοποτάμου.

35. Απόφαση 526/1987 οικισμός Κάννεβος Αγίου Βασιλείου.

36. Απόφαση 525/1987 οικισμός Σκουλούφια Μυλοποτάμου.

37. Απόφαση 523/1987 οικισμός Άγιος Ιωάννης Αγίου Βασιλείου.

38. Απόφαση 528/1987 οικισμός Πλατάνια Αμαρίου.

39. Απόφαση 529/1987 οικισμός Δαριβιανά.

 

Σαν κέντρο οικισμού ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) το πρωτεύον κέντρο του που συγκεντρώνει τις κύριες κοινωνικές λειτουργίες (πλατεία, εκκλησία, σχολείο κ.λ.π.) και όπου αυτό δεν προσδιορίζεται εφαρμόζεται το γεωμετρικό κέντρο της περιοχής του οικισμού.

 

Ρέθυμνο, 06-04-1987

 

Η Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση ακυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 57/2017 απόφαση ΣτΕ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.