Απόφαση 4180/94

Απόφαση 4180/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος πολεοδομικής ενότητας Καμινάδων πόλεως Καρδίτσας νομού Καρδίτσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4180/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος πολεοδομικής ενότητας Καμινάδων πόλεως Καρδίτσας νομού Καρδίτσας, (ΦΕΚ 1060/Δ/1994), 13-10-1994.

 

Ο Νομάρχης Καρδίτσας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π... όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 11, 31 και 34.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

6. Το από το 1928 σχέδιο διανομής του Υπουργείου Γεωργίας του συνοικισμού Καμινάδων πόλεως Καρδίτσας, που επέχει θέση ρυμοτομικού σχεδίου.

 

7. Το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και δη το άρθρο 27 περί ελέγχου δαπανών.

 

8. Το εγκεκριμένο με την υπ' αριθμόν 50653/1577/1992 (ΦΕΚ 390/Δ/1992) υπουργική απόφαση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρδίτσας - Καρδιτσομάγουλας.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 188/1991, 198/1991, 274/1992, 339/1992, 67/1993 και 198/1993 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 68/1992, 25/1993 και 130/1993 αποφάσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Προκήπια

Άρθρο 3: Τομείς, όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 4: Μεταφορική υποδομή

Άρθρο 5: Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

 

 

 

Καρδίτσα, 28-09-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.