Απόφαση 427754/88

Απόφαση 427754/1988: Τροποποίηση της οίκοθεν 426463/1988 απόφασης του νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 312/Δ/1988), για έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Σμύρνης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5000, σύμφωνα με την απόφαση 39856/4863/1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 427754/1988: Τροποποίηση της οίκοθεν 426463/1988 απόφασης του νομάρχη Πειραιά (ΦΕΚ 312/Δ/1988), για έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Σμύρνης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5000, σύμφωνα με την απόφαση 39856/4863/1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 337/Δ/1988), 06-05-1988.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

4. Την απόφαση Υπουργού περί έγκρισης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Σμύρνης με αριθμό Γ31243/1452/1987 (ΦΕΚ 520/Δ/1987).

 

5. Την απόφαση 39856/4863/1985 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1987 διαταγή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τη με αριθμό 29/1987 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

 

7. Τη βεβαίωση Δημάρχου περί της διαδικασίας (ανάρτησης ενστάσεων κ.λ.π.).

 

8. Τη με αριθμό 04-03-1988 αριθμός πρακτικού 9 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά.

 

9. Τα ισχύοντα Διατάγματα Ρυμοτομίας της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης.

 

10. Την απόφαση Νομάρχη Πειραιά με αριθμό οίκοθεν 426463/1988 (ΦΕΚ 312/Δ/1988), αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την απόφαση Νομάρχη Πειραιά με αριθμό οίκοθεν 426463/1988 που εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Νέας Σμύρνης και ειδικότερα, όπως φαίνεται στο χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5000 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Η κυρίαρχη χρήση των Πολεοδομικών Ενοτήτων Δήμου Νέας Σμύρνης ορίζεται η γενική κατοικία με λειτουργίες Πολεοδομικού Κέντρου Κεντρικών Λειτουργιών πόλης, Τοπικού Κέντρου συνοικίας γειτονιάς σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στις Πολεοδομικές Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, όπως αναλυτικά περιγράφονται:

 

α) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 1

 

Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσοψη στην οδό Αρτάκη στα οικοδομικά τετράγωνα 42Φ, 43Φ, 45Φ, 354, 362, 361, 352, 351, 360, 350 και ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 44Α, 359, 358, 357, 349, 84, 102 ορίζεται χρήση εμπορικού κέντρου κ.λ.π. (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

β) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 2

 

Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Αιγαίου των οικοδομικών τετραγώνων 64Α, 57Β, 57Α, 57, 55Β, 55Α, 64, 72 για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Νικομήδειας των οικοδομικών τετραγώνων 72 και 71 για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αγχιάλου των οικοδομικών τετραγώνων 82 και 81, για τα οικόπεδα προς την οδό Αγίας Σοφίας του οικοδομικού τετραγώνου 125, για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της Αρτάκης των οικοδομικών τετραγώνων 80, 81 ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας γειτονιάς σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Ορίζεται ως πεζόδρομος το τμήμα της οδού Τραπεζούντος από οδό Προφήτη Ηλία μέχρι Αρτάκης.

 

γ) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 3

 

Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Αιγαίου των οικοδομικών τετραγώνων 51Α, 51, 22, 21Α, 21Β, 21 και ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 50Α και 22Α ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών Κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Επίσης η παραπάνω χρήση ορίζεται και για τα οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρου Συγγρού των οικοδομικών τετραγώνων 1Α, 1, 2, 3, 4, 5 για ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο 6 καθώς και για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 46, 45, 44, 43, 26, 27, 28 και 29.

 

Οι χώροι έμπροσθεν των οικοδομικών τετραγώνων 45 και 44 έως την επέκταση της οικοδομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 46 χαρακτηρίζονται χώροι πρασίνου.

 

Το τμήμα της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ από Φιλαδέλφειας έως Θράκης καθώς και το τμήμα της οδού Θράκης από Αιγαίου έως Βορνόβα χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι.

 

δ) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 4

 

Για τα οικόπεδα στα οικοδομικά τετράγωνα 103, 104 επί της οδού Αγίας Φωτεινής για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 105 πέριξ της κεντρικής πλατείας, για ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο 41, 113, 125, 126, 127 και για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Ομήρου των οικοδομικών τετραγώνων 112, 106, 39, 40, για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Παλαιολόγου των οικοδομικών τετραγώνων 40, 106, 39 καθώς και για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου του οικοδομικού τετραγώνου 114 ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών Κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Οι οδοί 2ας Μαΐου και 25ης Μαρτίου από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Ειρήνης οι οδοί Τροίας και Γόρδιου από 2ας Μαΐου έως Ομήρου καθώς και το τμήμα της οδού Αγίου Ανδρέου μεταξύ Παλαιολόγου και Κοραή χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι.

 

ε) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 5

 

Για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 7, 274ΠΦ, 273ΠΦ και 275ΠΦ, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην Λεωφόρου Συγγρού των οικοδομικών τετραγώνων 8, 9, 10, 11, 162, 163, 164, 165, 276ΠΦ, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Φλέμιγκ των οικοδομικών τετραγώνων 176 και 177 για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Ομήρου και Μέλητος του οικοδομικού τετραγώνου 33 και 34, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ομήρου των οικοδομικών τετραγώνων 39 και 40, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Μέλητος και Πλαστήρα του οικοδομικού τετραγώνου 15 ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών Κέντρων κεντρικών λειτουργιών πόλης τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

στ) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 6

 

Για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 216, 230 και 124 για τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 215 επί των οδών Νικαίας, Μηδείας και Αγνώστων Μαρτύρων εκτός της ιδιοκτησίας κληρονόμων Παπαστράτου, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου των οικοδομικών τετραγώνων 131, 132 και 121 ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών κέντρων, λειτουργιών πόλης τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Το τμήμα των οδών Μετρών και Σ. Ιωάννου μεταξύ Βοσπόρου και Δαρδανελλίων χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι.

 

ζ) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 7

 

Για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 266, 269, 247 για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Μυκάλης των οικοδομικών τετραγώνων 241, 242, 249, 250, 260, 261, 267, για τα οικόπεδα στην οδό Άλυος του οικοδομικού τετραγώνου 265, για τις πέριξ της πλατείας Άνοιξης προσόψεις των οικοδομικών τετραγώνων 264, 265, 271, 273, 274, 283 για τις προσόψεις επί της οδού Αγίας Σοφίας των οικοδομικών τετραγώνων 267, 268, 257, 270, 271 για τα οικόπεδα επί της οδού Ευξείνου Πόντου του οικοδομικού τετραγώνου 256 και για τα οικόπεδα επί της Ελευθερίου Βενιζέλου οικοδομικό τετράγωνο 241 ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών Κέντρων κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Το τμήμα της οδού Αντιοχείας μεταξύ Μυριοφύτου και Σταδίου χαρακτηρίζεται πεζόδρομος.

 

η) Σχετικά με την Πολεοδομική Ενότητα 8

 

Για ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο 325 και για τα οικόπεδα επί οδού Αγχιάλου των οικοδομικών τετραγώνων 89, 90, 96, 97, 326, 310, 311 για τα οικόπεδα επί οδού Πέτρας των οικοδομικών τετραγώνων 323, 324, 313, 314 και για τα οικόπεδα επί οδού Αρτάκης των οικοδομικών τετραγώνων 90, 91, 92, 80, 79 ορίζεται η χρήση αυτή των Πολεοδομικών Κέντρων κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Το τμήμα της οδού Ταταούλων από Δαρδανελλίων έως Βοσπόρου χαρακτηρίζεται πεζόδρομος.

 

2. Τροποποιούμε και ορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών για μεν την περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου Νέας Σμύρνης με συντελεστή δόμησης 3 (ένδειξη Ι) αυτό των 25 m για δε την περιοχή με συντελεστή δόμησης 2.4 (ένδειξη ΙΙ) αυτό των 22 m.

 

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ο χάρτης ΠΑ2 κλίμακας 1:5000 θα αναρτηθεί επί δεκαπενθήμερο στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιά οδός Νοταρά 93-95.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 27-04-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.