Απόφαση 4294/86

Απόφαση 4294/3266/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Γαλατά, Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4294/3266/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Γαλατά, Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 813/Δ/1986), 12-09-1986.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Δομική Πληροφορική

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών μηχανικών, του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τη 11/1986 (θέμα 1) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την 30/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατά, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

1)α. Οικισμός Γαλατά: Περιαστικός, Ενδιαφέρων, δυναμικός, συνεκτικός, Μεσαίος.

1)β. Οικισμός Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι): Περιαστικός και τουριστικός, Αδιάφορος, Δυναμικός, Διάσπαρτος, Μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Γαλατά, Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) του Νομού Χανίων με στοιχεία για τον οικισμό Γαλατά.

 

α) Συνεκτικό τμήμα: 1-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-3-4-5-6-7-8-9-10-11-μ-ν-13-14-15-16-17-18-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ-χ-ψ-ω-α1-22-23-β1111-24-25-26-27-18-1 και 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-31.

 

β) Διάσπαρτο τμήμα: 1-2-3-3Α-5-6-6Α-6Β-7Α-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-24Α-26-27-28-1 και 29-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-44Α-29.

 

Για τον οικισμό Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι).

 

α) Συνεκτικό τμήμα: 45-η1-46-θ1111-47-μ111-48-ο111-49-50-51-53-54-σ111-55-56-57-68-69-70-71-72-73-74-75-ω1-98-99Α-59-60-61-φ111-64-65-66-45, 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-101 και 82-83-84-α2-76-82.

 

β) Διάσπαρτο τμήμα: 45-46-47-48-49-50-50Α-54-55-55Α-56Α-57-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-75-80Α-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91Α-93-94-95-96-97-98-99Α-59-61-63-64Α-64-65-66-45, και 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-101, όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:2000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

a.4294.86

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 5599/87/1847/1988 απόφασης (ΦΕΚ 349/Α/1988).

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης.

 

Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για:

 

1. Τον οικισμό Γαλατά, αρτιότητα γηπέδου συνεκτικού τμήματος 500 m2 και αρτιότητα γηπέδου διάσπαρτου τμήματος 1.200 m2.

 

2. Τον οικισμό Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) κ.λ.π. αρτιότητα συνεκτικού τμήματος 1.000 m2 και αρτιότητα γηπέδου διάσπαρτου τμήματος 2.000 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Για τους οικισμούς Γαλατά και Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Β2. Α. 1. Για τα εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) τμήματα της Εθνικής οδού Χανίων - Καστελλίου σε απόσταση 11 m από τον άξονα της οδού.

 

2. Για το τμήμα της Εθνικής οδού από ιδιοκτησία Αρχοντάκη Μιχάλη και Στέλλας μέχρι ιδιοκτησία Παυλάκη Αχιλλέα η θέση της γραμμής δόμησης όπως ορίζεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Β. Για τα εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Γαλατά τμήματα του δρόμου από Λόφο Πανόραμα προς Γαλατά σε απόσταση 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Γ. Για τα εντός των ορίων των γειτονιών Γ - Δ του Κάτω Γαλατά και Β του Γαλατά τμήματα του δρόμου από εθνική οδό ως γήπεδο σε απόσταση 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Δ. Για το εντός των ορίων της γειτονιάς Α του Γαλατά τμήμα του δρόμου προς Δαράτσο σε απόσταση 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Ε. Για το εντός των ορίων της γειτονιάς Α του Γαλατά τμήμα του δρόμου από τη διασταύρωση προς Δαράτσο δίπλα από τον Ελαιουργικό συνεταιρισμό προς Νικολακάκη - Σπυριδιανά σε απόσταση 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Ζ. Για τα εντός των ορίων του οικισμού Γαλατά και Κάτω Γαλατά τμήματα των λοιπών Κοινοτικών δρόμων σε απόσταση 5.75 m από τον άξονα του δρόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ.Β2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 5599/87/1847/1988 απόφασης (ΦΕΚ 349/Α/1988).

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 27-06-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.