Απόφαση 5599/88

Απόφαση 5599/87/1847/1988: Τροποποίηση ορίων οικισμού Κάτω Γαλατά και επιβολή ειδικών όρων στους οικισμούς Γαλατά, Κάτω Γαλατά του Δήμου Νέας Κυδωνίας του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5599/87/1847/1988: Τροποποίηση ορίων οικισμού Κάτω Γαλατά και επιβολή ειδικών όρων στους οικισμούς Γαλατά, Κάτω Γαλατά του Δήμου Νέας Κυδωνίας του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 349/Δ/1988), 10-05-1988.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με το οποίο τροποποιείται το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

 

2. Την 4294/1986 (ΦΕΚ 813/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Χανίων.

 

3. Την 13/1987 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 8/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Κυδωνίας, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε τα όρια του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) στα εξής σημεία ως εξής:

 

α. Από το σημείο 56Α ευθείας στο 69 εντάσσοντας το τμήμα 56Α, 561, 57, 68, 69.

 

β. Από το 71 στο 101 εντάσσοντας το τμήμα 71, 72, 73, 74, 80Α, 81, 101, 71 στα νέα όρια του οικισμού.

 

γ. Εντάσσεται το τμήμα 75, 76, 77, 78, 79. 80, 75 στα νέα όρια του οικισμού τα οποία διαμορφώνονται μετά την τροποποίηση από τα εξής σημεία:

 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 50Α, 54, 55, 55Α, 56Α, 69, 70, 71, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91Α, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99Α, 59, 61, 63, 64Α, 64, 65, 66, 45.

 

Τα σημεία αυτά περιγράφονται στην 4294/1986 (ΦΕΚ 813/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Χανίων, και όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:2.000 και 1:200 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων, χαρτών και επί τόπου ελέγχου και τα οποία θα αναρτηθούν για 15 μέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

2. Μετά την παράγραφο Β της 4294/1986 (ΦΕΚ 813/Δ/1986) απόφασή μας προστίθεται η παράγραφος Β2 με τους ειδικούς όρους δόμησης που καθορίζουν τη θέση της γραμμής δόμησης.

 

{Α. 1. Για τα εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Γαλατά (Καλαμάκι) τμήματα της Εθνικής οδού Χανίων - Καστελλίου σε απόσταση 11 m από τον άξονα της οδού.

 

2. Για το τμήμα της Εθνικής οδού από ιδιοκτησία Αρχοντάκη Μιχάλη και Στέλλας μέχρι ιδιοκτησία Παυλάκη Αχιλλέα η θέση της γραμμής δόμησης όπως ορίζεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Β. Για τα εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Γαλατά τμήματα του δρόμου από Λόφο Πανόραμα προς Γαλατά σε απόσταση 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Γ. Για τα εντός των ορίων των γειτονιών Γ - Δ του Κάτω Γαλατά και Β του Γαλατά τμήματα του δρόμου από εθνική οδό ως γήπεδο σε απόσταση 10 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Δ. Για το εντός των ορίων της γειτονιάς Α του Γαλατά τμήμα του δρόμου προς Δαράτσο σε απόσταση 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Ε. Για το εντός των ορίων της γειτονιάς Α του Γαλατά τμήμα του δρόμου από τη διασταύρωση προς Δαράτσο δίπλα από τον Ελαιουργικό συνεταιρισμό προς Νικολακάκη - Σπυριδιανά σε απόσταση 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Ζ. Για τα εντός των ορίων του οικισμού Γαλατά και Κάτω Γαλατά τμήματα των λοιπών Κοινοτικών δρόμων σε απόσταση 5.75 m από τον άξονα του δρόμου.}

 

Ως προς τα λοιπά ισχύει η 4294/1986 (ΦΕΚ 813/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Χανίων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 18-04-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.