Απόφαση 433928/89

Απόφαση 433928/1416/1989: Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εργασιών στο λόφο Πανί στον Άλιμο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 433928/1416/1989: Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εργασιών στο λόφο Πανί στον Άλιμο, (ΦΕΚ 576/Δ/1989), 18-09-1989.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 8.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την 34/1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου Νομού Αττικής.

 

5. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος από τη συνεδρίαση της 09-06-1989, πρακτικό 17, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών για 6 μήνες, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ στην περιοχή Λόφος Πανί Αλίμου για τα οικοδομικά τετράγωνα 310 (503) - 311 (505) - 312 (504) - 313 (506) - 314 (508) - 315 (507) - 318 (510) - 319 (509) - 320 (513) - 321 (512) - 322 (511) - 323 (514) και για τα οικόπεδα που έχουν έστω και ένα τμήμα του μετώπου τους α στη σημειωμένη με κόκκινο γραμμή β στη διακεκομμένη μαύρη γραμμή, όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο στην εισήγηση τοπογραφικό, σε κλίμακα 1:1000.

 

Για τα οικόπεδα των πιο άνω αναφερομένων οικοδομικών τετραγώνων, που εκ εξαιρούνται της αναστολής, τροποποιούνται οι όροι δόμησης ως προς το ύψος ως εξής: Μέγιστο ύψος 7.5 m, υπεράνω αυτού επιτρέπεται κατασκευή κεκλιμένης στέγης μέχρι 30% με προσαύξηση ύψους 1.5 m, όροφοι 2, απαγορεύεται πυλωτή.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 08-09-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.