Απόφαση 434115/88

Απόφαση 434115/310/1988: Καθορισμός οικισμών της Νήσου Κυθήρων για χορήγηση αδειών επισκευής οικοδομών και κατασκευής βοηθητικών κτισμάτων και τοίχων περιτοίχισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 434115/310/1988: Καθορισμός οικισμών της Νήσου Κυθήρων για χορήγηση αδειών επισκευής οικοδομών και κατασκευής βοηθητικών κτισμάτων και τοίχων περιτοίχισης, (ΦΕΚ 615/Δ/1988), 24-08-1988.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την 46306/2265/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί χορήγησης αδειών οικοδομής από Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.

 

2. Την απόφαση του νομάρχη Αττικής διαμερίσματος Πειραιά από 17-12-1981 περί χαρακτηρισμού οικισμών του διαμερίσματος Πειραιά ως απομακρυσμένων.

 

3. Τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κυθήρων που γίνεται στα πλαίσια της ΕΠΑ.

 

4. Τη μελέτη οριοθέτησης οικισμών μικρότερων των 2.000 κατοίκων επαρχίας Κυθήρων.

 

5. Την απόφαση του Νομάρχη διαμερίσματος Πειραιά από 20-09-1983 περί καθορισμού οικισμών νήσου Κυθήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος.

 

6. Την 441629/520/1987 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά για καθορισμό περιοχών των οικισμών Ποταμού, Χαρχαλιάκων και Γαλαλιάνων της νήσου Αντικυθήρων και μόνο, για τη χορήγηση αδειών οικοδομής νομού Πειραιά.

 

7. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών κ.λ.π.

 

8. Το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο από την καθυστέρηση έκδοσης αδειών επισκευής.

 

9. Το γεγονός ότι η περίοδος αυτή θεωρείται κατάλληλη για οικοδομικές επισκευές.

 

10. Το γεγονός ότι η Νήσος των Κυθήρων είναι απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη από την έδρα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας νομού Πειραιά, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε ότι οι Πρόεδροι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών των οικισμών που αναφέρονται στο συνημμένο σ' αυτή την απόφαση Πίνακα 1, στον οποίο αναγράφεται πίνακας οικισμών που έχει εφαρμογή η 434/115/310/1988 απόφαση Νομάρχη Πειραιά, δύνανται να χορηγούν:

 

1. Άδειες επισκευών για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Για μερική αντικατάσταση κεραμιδιών με όμοιο τύπο κεραμίδια.

β) Για σποραδικά επιχρίσματα και μόνο με τριπλά λευκά.

γ) Για μερική επισκευή στα πρέκια χωρίς αλλοίωση της μορφής τους και του σχήματός τους, με χρήση ίδιων υλικών και ίδιου χρώματος με τα υπάρχοντα.

δ) Για επισκευή ή αντικατάσταση κουφωμάτων από ξύλο ίδιας μορφής με τα προηγούμενα (καρφωτά ή ταμπλαδωτά ή με καΐτια).

ε) Για άσπρισμα ή χρωματισμό σπιτιών στον ίδιο υπάρχοντα χρωματισμό (χωρίς αλλαγή χρώματος).

στ) Για ελαιοχρωματισμούς κουφωμάτων στον ίδιο υπάρχοντα χρωματισμό (χωρίς αλλαγή χρώματος).

 

Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου:

 

1.1. Η αντικατάσταση ξύλινων παραδοσιακών κουφωμάτων με αλουμινένια.

 

1.2. Η τοποθέτηση τεντών και φωτεινών επιγραφών.

 

1.3. Η χρήση πεταχτού επιχρίσματος.

 

2. Άδειες για κατασκευή βοηθητικών κτισμάτων εμβαδού μέχρι 5 m2 και ύψους 2.20 m έως 2.40 m. Τα κουφώματα στα κτίσματα αυτά να είναι ξύλινα του τύπου που προαναφέραμε (παράγραφος 1)δ) και χρώματος όμοιου με το χρώμα των υπόλοιπων κουφωμάτων του παλαιού κτίσματος. Τα επιχρίσματα να είναι τριπτά λευκά. Απαγορεύεται η χρήση ελενίτ και επίχριστων τσιμεντόλιθων.

 

3. Άδεια περιτοίχισης από τοίχο μέχρι ύψος 1 m σοβατισμένο λευκό.

 

3.1. Απαγορεύονται οι μέσα στα όρια των οικισμών περιφράξεις.

 

3.2. Απαγορεύονται οι περιφράξεις και οι περιτοιχίσεις σε ακτίνα 500 m από τη θάλασσα εκτός των ορίων των οικισμών, εκτός εάν η άδεια χορηγηθεί από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

4. Άδειες για διαμορφώσεις ακάλυπτων χώρων με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μέχρι ύψους 1.5 m με επίχρισμα λευκό ή από πέτρα.

 

Για όλες τις πιο πάνω εργασίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και σειρά φωτογραφιών, που να είναι θεωρημένες από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και να αναφέρονται στο αντικείμενο για το οποίο δίνεται η άδεια.

 

Η απόφαση αυτή δεν ισχύει για τους οικισμούς που αναγράφονται στον Πίνακα 2 και είναι συνημμένος στην απόφαση αυτή και για τα κτίρια που αναγράφονται στον Πίνακα 3 και είναι συνημμένος στην απόφαση αυτή. Οι οικισμοί αυτοί και τα κτίσματα αυτά που αναγράφονται στους συνημμένους Πίνακες 2 και 3 εξαιρούνται από την απόφαση αυτή του Νομάρχη Πειραιά.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 21-07-1988

 

Ο Νομάρχης

 

Πίνακας 1: Πίνακας οικισμών που έχει εφαρμογή η 434/115/310/1988 απόφαση Νομάρχη Πειραιά

Κοινότητα

Οικισμός

No

Καραβά

Καραβάς

1

 

Βουνό

2

 

Γερακάρι

3

 

Διακοπουλιάνικα

4

 

Κρυονέρι

5

 

Πετρούνι

6

 

Πλατιά Άμμος

7

 

Προγκί

8

Καρβουνάδων

Καρβουνάδες

9

 

Άγιος Ηλίας

10

 

Αλεξανδράδες

11

 

Κεραμωτό

12

 

Πιτσινιάνικα

13

 

Σταθιάνικα

14

Κοντολιανίκων

Κοντολιάνικα

15

 

Γουδιάνικα

16

 

Τσικαλαρία

17

 

Φατσάδικα

18

Κυθήρων

Κάλαμος

19

 

Μανιτοχώρι

20

 

Πούρκο

21

 

Στραπόδι

22

Λιβαδίου

Λουραντιάνικα

23

 

Τραβασαριάνικα

24

Λογοθετιανίκων

Λογοθετιάνικα

25

 

Κομηνιάνικα

26

 

Κουσουνάρι

27

 

Λιανιάνικα

28

 

Περλεγκιάνικα

29

Μητάτων

Βιαράδικα

30

Μυλοποτάμου

Αραίοι

31

Μυρτιδιών

Δρυμών

32

 

Καλησπεριάνικα

33

 

Καλοκαιρινές

34

Ποταμού

Αγία Αναστασία

35

 

Κάμπος

36

 

Τριφυλλιάνικα

37

Φρατσίων

Φράτσια

38

 

Δόκανα

39

Φριλιγκιανίκων

Δρυμωνάρι

40

 

Κάμπος Παλαιοπόλεως

41

 

Πίνακας 2: Πίνακας Οικισμών που εξαιρούνται (δεν έχει ισχύ) από την 434115/1988 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά

Κοινότητα

Οικισμός

No

α) Κοινότητα Αντικυθήρων

Ποταμός

1

 

Γαλαλιανά

2

 

Χαρχαλιανά

3

β) Κοινότητα Αρωνιαδίκων

Αρωνιάδικα

4

γ) Κοινότητα Κυθήρων

Κύθηρα

5

 

Καψάλι

6

δ) Κοινότητα Λιβαδιού

Λιβάδι

7

 

Κάτω Λιβάδι

8

 

Κατούνι

9

ε) Κοινότητα Μητάτων

Αβλέμονας

10

 

Παλαιόπολη

11

στ) Κοινότητα Μυλοποτάμου

Μυλοπόταμος

12

 

Κάτω Χώρα

13

 

Πίσω Πηγάδι

14

ζ) Κοινότητα Ποταμού

Ποταμός

15

 

Αγία Πελαγία

16

η) Κοινότητα Φριλιγκιανίκων

Φριλιγκιάνικα

17

 

Αλοϊζιάνικα

18

 

Καστρισιάνικα

19

 

Διακόφτι

20

θ) Κοινότητα Αρωνιαδίκων

Πιτσινάδες

21

ι) Κοινότητα Μητάτων

Μητάτα

22

 

Πίνακας 3: Πίνακας Κτιρίων που εξαιρούνται (δεν έχει ισχύ) από την 434115/1988 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά

 

Κτίριο

Απόφαση

ΦΕΚ

1. ιδιοκτησία Στ. Μεγαλοοικονόμου στην Πλατεία Μυλοποτάμου

2077/40512/1985

(ΦΕΚ 551/Β/1985)

2. Οικία Φωτεινού ιδιοκτησίας Κοινότητας Μυλοποτάμου στην Κάτω Χώρα Μυλοποτάμου.

2078/40522/1985

(ΦΕΚ 551/Β/1985)

3. Κτίριο στην Πλατεία Εσταυρωμένου - ιδιοκτησίας Νικ. Νικηφοράκη

2080/40510/1985

(ΦΕΚ 551/Β/1985)

4. Κτίριο της παλιάς Κοινοτικής Αγοράς στη Χώρα Κυθήρων

2081/38846/1985

(ΦΕΚ 584/Β/1985)

5. Αρχοντικό ιδιοκτησίας Στάη στη Χώρα Κυθήρων

2082/37924/1985

(ΦΕΚ 468/Β/1985)

6. Κτίριο στη γωνία Σπύρου Στάη 52, ιδιοκτησίας Νικηφοράκη, ιδιοκτησίας Ι. Μασσέλου Οικία Κάρνου στη Χώρα Κυθήρων

2063/38845/1985

(ΦΕΚ 583/Β/1985)

7. ιδιοκτησία Γ. Μασσέλου στις οδούς Σπύρου Στάη 1-4 Αγίων Θεοδώρων στη Χώρα Κυθήρων

2064/38847/1985

(ΦΕΚ 583/Β/1985)

8. Κτίριο στην πλατεία Ρόζας Λογοθέτη στα Λογοθετιάνικα Κυθήρων

2066/40065/1985

(ΦΕΚ 582/Β/1985)

9. Κτίριο ιδιοκτησίας Ιωάννη Λουράντου στα Καλησπέρια Κυθήρων

2069/40067/1985

(ΦΕΚ 583/Β/1985)

10. Κτίριο στην οδό Σκλάβου 8 ιδιοκτησίας Μανώλη Φυρού στα Μητάτα Κυθήρων

2074/40250/1985

(ΦΕΚ 584/Β/1985)

11. ιδιοκτησίας Μανώλη Φυρού στα Μητάτα Κυθήρων

2075/39195/1985

(ΦΕΚ 551/Β/1985)

12. Σχολικό κτίριο Καραβά Κυθήρων

33202/2117/1985

(ΦΕΚ 551/Β/1985)

13. Κτίριο ιδιοκτησίας Μασσέλου στην Κεντρική Πλατεία της Φράτσιας Κυθήρων

2073/40511/1985

(ΦΕΚ 622/Β/1985)

14. Κτίριο στη γωνία Αγιάννη και Σεμιτέκολου στη Χώρα Κυθήρων

2079/40480/1985

(ΦΕΚ 543/Β/1985)

15. Κτίριο στην οδό Σεμιτέκολου 104 στον Ποταμό Κυθήρων

2070/37117/1985

(ΦΕΚ 455/Β/1985)

16. Κτίριο στο συνοικισμό Βρανάδικο, ιδιοκτησίας Κ. Τσιγγούνη, Αικατερίνης Χάρου και Βασίλη Νικηφοράκη (οίκημα κληρονόμων Καλλίγερου) στο Λειβάδι Κυθήρων

2065/40066/1985

(ΦΕΚ 568/Β/1985)

17. Κτίριο ιδιοκτησίας Σπύρου Βλαντή στις Καλοκαιρινές Κυθήρων

2071/40068/1985

(ΦΕΚ 568/Β/1985)

18. Κτίριο ιδιοκτησίας Χρυσούλας Καλλινίκου στη Φράτσια Κυθήρων

2072/37116/1985

(ΦΕΚ 455/Β/1985)

19. Κτίριο στην οδό Στάη και Νικηφοράκη ιδιοκτησίας Στέφανου και Γαβρίλη Νικηφοράκη στη Χώρα Κυθήρων

1110/15685/1986

(ΦΕΚ 337/Β/1986)

20. ιδιοκτησία Καρύδη στα Δόκανα

2076/43138/1985

 

21. Κύθηρα Καλοκαιρινές, Αρχοντικό Γ. Κασσιμάτη

1710/25501/1986

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.