Απόφαση 46306/87

Απόφαση 46306/2265/1987: Χορήγηση αδειών οικοδομής από δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 46306/2265/1987: Χορήγηση αδειών οικοδομής από δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων, (ΦΕΚ 401/Β/1987), 06-08-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Δ/1986), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Χορήγηση αδειών οικοδομής

Άρθρο 2: Περιοχές

Άρθρο 3: Οικοδομικές εργασίες

Άρθρο 4: Διαδικασία και δικαιολογητικά εκδόσεως αδειών

Άρθρο 5: Εφαρμοστέες διατάξεις

Άρθρο 6: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-07-1987

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.