Απόφαση 4577/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι τομείς όρων δόμησης των περιοχών του άρθρου 1 του παρόντος είναι οι ακόλουθοι Α, Β, Β, Γ, Δ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Α

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 14 m

 

Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Είχαν μέχρι 04-08-1971:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 65 m2.

 

β) Είχαν προ της δημοσίευσης του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Β - Β'

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 70%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών: 11 m

 

Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Είχαν μέχρι 04-08-1971 για τον τομέα Β'

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 65 m2

 

β) Είχαν προ της δημοσίευσης του παρόντος για τον ΤΟΜΕΑ Β

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Γ

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 50%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών: 11 m

 

Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Είχαν μέχρι 04-08-1971

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 70%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών: 11 m

 

Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Έχουν προ της δημοσίευσης του παρόντος

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 65 m2

 

5. Σε όλους του παραπάνω Τομείς Όρων Δόμησης, επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρούνται τα οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, είναι να εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστες διαστάσεις 5 m (άρθρο 6 παράγραφος 2)β του νόμου 1558/1985).

 

6. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

 

Για όλους τους χώρους κοινής ωφελείας στην περιοχή αναθεώρησης ορίζεται συντελεστής δόμησης από 0.4 - 0.6, όπως ειδικότερα φαίνεται στα διαγράμματα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λοιποί όροι δόμησης της περιοχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.