Απόφαση 472731/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ342 περιοχής Κηφισιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης με:

 

α) τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου Διοίκησης με στοιχεία Τ2, Τ3, Δ, Τ8, Τ4, Τ1, Τ2 στο οικοδομικό τετράγωνο Γ342 και τον χαρακτηρισμό του ως οικοδομήσιμου χώρου,

 

β) τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης στο παραπάνω νέο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου Γ342, όπως αυτοί ισχύουν για την περιοχή, με χρήση γης αυτή της αμιγούς κατοικίας,

 

γ) τη ρυμοτόμηση των ιδιοκτησιών με αριθμό κτηματογράφησης 010579 και 010581 για πολεοδομικούς λόγους και ειδικότερα: α) τμήμα με στοιχεία Τ4ΜΔΓΤ4 της ιδιοκτησίας υπ' αριθμόν κτηματογράφησης 010579, εμβαδού 26,84 m2 και β) τμήμα με στοιχεία ΜΤ3ΔΜ της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 010581, εμβαδού 8,35 m2, για τη δημιουργία πεζοδρόμου και χώρου κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την παράγραφο ε του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014). Οι αποχαρακτηριζόμενες ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνονται σε εισφορά σε γη, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, δεδομένου ότι η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο έγινε με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και οι υποχρεώσεις των εν λόγω ιδιοκτησιών θα υπολογιστούν από την πράξη διόρθωσης της υπ' αριθμόν 52 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής που θα ακολουθήσει της παρούσας τροποποίησης,

 

δ) τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου Διοίκησης με στοιχεία Τ9ΓΔΤ3Τ5Τ6Τ9 και τη δημιουργία πεζοδρόμου με στοιχεία Τ4Τ3Τ5Τ6Τ7Τ8Τ4 πλάτος 2 m και Χώρου Κοινόχρηστου Πρασίνου με στοιχεία Τ8Τ7Τ6Τ9Τ8, ως συνέπεια των υπ' αριθμών 2188/2007 και 1422/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,

 

όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο πρωτότυπο χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνοδεύει την απόφαση αυτή.

 

a.472731.15Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.