Νόμος 2508/97

Ν2508/1997: Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2508/1997: Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 124/Α/1997), 13-06-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κατευθυντήριες αρχές και βασικές διατάξεις ανά επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Κατευθυντήριες αρχές

Άρθρο 2: Ρυθμιστικά σχέδια και προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 3: Οργανισμοί εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου

Άρθρο 4: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Άρθρο 4Α

Άρθρο 5: Οικιστική οργάνωση ανοικτής πόλης

Άρθρο 6: Όργανα εφαρμογής των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης

Άρθρο 7: Πολεοδομική μελέτη

 

Κεφάλαιο Β: Αναπλάσεις, αναμορφώσεις και σχετικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 8: Ορισμοί - Περιοχές αναπλάσεων - Απαιτούμενα στοιχεία

Άρθρο 9: Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης

Άρθρο 10: Πρόγραμμα ανάπλασης - Φορείς

Άρθρο 11: Μελέτη ανάπλασης

Άρθρο 12: Μέσα πολεοδομικής επέμβασης σε περιοχές αναπλάσεων

Άρθρο 13: Χρηματοδοτικά μέσα - Ειδικά κίνητρα

Άρθρο 14: Ανασυγκρότηση υποβαθμισμένων περιοχών

Άρθρο 15: Πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή οικισμών προ του 1923

Άρθρο 16: Εξασφάλιση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων σε παλιά σχέδια πόλεως

Άρθρο 17: Κατάθεση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων από τρίτους

 

Κεφάλαιο Γ: Επεκτάσεις πολεοδομικών σχεδίων και ειδικότερες πολεοδομικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 18: Ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης

Άρθρο 19: Πολεοδομικές ρυθμίσεις για οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους

Άρθρο 20: Εισφορά σε γη

Άρθρο 21: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 22: Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού

Άρθρο 24: Περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης

Άρθρο 25: Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26: Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-06-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.