Απόφαση 4977/93

Απόφαση 4977/1993: Τροποποίηση του σχεδίου οριοθέτησης του οικισμού Κεραματών νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4977/1993: Τροποποίηση του σχεδίου οριοθέτησης του οικισμού Κεραματών νομού Άρτας, (ΦΕΚ 56/Δ/1994), 27-01-1994.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 7735/86/1987 (ΦΕΚ 1094/Δ/1987) απόφαση Νομάρχη Άρτας σχετικά με την οριοθέτηση του οικισμού Κεραματών.

 

6. Την υπ' αριθμόν 27/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κεραματών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 3273/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

8. Την με αριθμό πρακτικού 4 (θέμα 5ο) ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, της 23-09-1993, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου οριοθέτησης του οικισμού Κεραματών Άρτας με αντικατάσταση της οριογραμμής 16)α - 16 - 15 - 14 - 14)α με την οριογραμμή 16)α - 14)β - 14)α, όπου 14)β είναι η οικοδομή Χ. Ι. Παπαγιάννη, όπως φαίνεται στο τροποποιημένο διάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού Κεραματών, που συνοδεύει την παρούσα.

 

a.4977.93

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος της Κοινότητας Κεραματών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 13-12-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.