Απόφαση 5106/93

Απόφαση 5106/1993: Τροποποίηση σχεδίου οριοθέτησης οικισμού Κιρκιζατών νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5106/1993: Τροποποίηση σχεδίου οριοθέτησης οικισμού Κιρκιζατών νομού Άρτας, (ΦΕΚ 39/Δ/1994), 21-01-1994.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1754/1988 (ΦΕΚ 406/Δ/1988) απόφασή μας περί οριοθέτησης οικισμού Κιρκιζατών.

 

5. Την υπ' αριθμόν 118/1993 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Κωστακιών.

 

6. Την υπ' αριθμόν 4016/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

8. Την με αριθμό πρακτικού 5 (θέμα 5ο) της 25-11-1993 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου οριοθέτησης του οικισμού Κιρκιζατών νομού Άρτας, συμπεριλαμβάνοντας στα όρια του οικισμού το τμήμα 40 - 40Α - 40Β, το οποίο διοικητικά ανήκει στην Κοινότητα Κωστακιών, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Νικ. Γελαδάρη, που συνοδεύει την παρούσα.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Κοινοτήτων Κωστακιών και Κιρκιζατών.

 

a.5106.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 20-12-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.