Απόφαση 5190/94

Απόφαση 5190/1994: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 1771/1994 Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 283/Δ/1994) Τροποποίηση όρων δόμησης στο σχέδιο επέκτασης Λουτρακίου 1979 ως προς τα εμπορικά κέντρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5190/1994: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 1771/1994 Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 283/Δ/1994) Τροποποίηση όρων δόμησης στο σχέδιο επέκτασης Λουτρακίου 1979 ως προς τα εμπορικά κέντρα, (ΦΕΚ 735/Δ/1994), 22-07-1994.

 

Ο Νομάρχης Κορινθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 9.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 10/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 227/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περαχώρας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 8/24-09-1993, 29-09/1993, 05-10-1993, 7/17-60-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κόρινθος, 12-07-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.