Απόφαση 5293/89

Απόφαση ΤΠ/5293/1989: Επέκταση ορίων οικισμού Πηγιανός Κάμπος Κοινότητας Πηγής νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/5293/1989: Επέκταση ορίων οικισμού Πηγιανός Κάμπος Κοινότητας Πηγής νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 457/Δ/1989), 30-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις των παρακάνω διαταγμάτων.

 

4. Την ΤΠ/2331/1988 προηγούμενη απόφασή μας για την οριοθέτηση του οικισμού Πηγιανός Κάμπος.

 

5. Την 64/1988 απόφαση Πηγής που προτείνει αλλαγή ορίων του οικισμού Πηγιανός Κάμπος.

 

6. Τις ενστάσεις των Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη, Ν. Παπαδάκη, Εμμανουήλ Παπαδάκη, Η. Παπαδάκη, Ν. Χατζηδάκη, Π. Παπαδάκη, Αδελφών Ψαρουδάκη, Αδελφών Κονταράτου, Ιωάννη Βασιλείου, Εμμανουήλ και Νικολάου Ψαρουδάκη, Στ. Παπαδάκη, Ματθαίου Παπαδάκη, Χ. Μαλεσανάκη που ζητούν την τροποποίηση των ορίων.

 

7. Την από 29-05-1989 εισήγηση της υπηρεσίας που προτείνει να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις μόνο σε ότι αφορά την επέκταση του οικισμού εκτός από την ένσταση του Ν. Χατζηδάκη που απομακρύνει πολύ τα όρια του οικισμού.

 

8. Την από 30-05-1989 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνης (Πρακτικό 3 αριθμός θέματος 4) που δέχεται την εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε και επεκτείνουμε τα όρια του οικισμού Πηγιανός Κάμπος σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα. Στα όρια δηλαδή περιλαμβάνονται και

 

α. Θήλακας που οριοθετείται νότια από τον παλιό εθνικό, βόρεια από τον αιγιαλό, ανατολικά από όριο οικισμού και δυτικά από όριο του ίδιου οικισμού.

 

β. Θήλακας που οριοθετείται νότια σε απόσταση 200 m από το νέο Εθνικό, βόρεια από το νέο Εθνικό, ανατολικά από το ρέμα Σφακάκι και δυτικά από το όριο του οικισμού που ήδη υπάρχει.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΤΠ/2331/1988 προηγούμενη απόφασή μας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 02-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.