Απόφαση 54299/92

Απόφαση 54299/2272/1992: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 54299/2272/1992: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής, (ΦΕΚ 394/Β/1992), 22-04-1992.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 Κύρωση και τροποποίηση της από 14-11-1986 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Επιβολή αγορανομικού ελέγχου κ.λ.π. (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2 και την σε εκτέλεση αυτής της υπ' αριθμόν 19523/833/1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Παράταση προθεσμίας έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΦΕΚ 208/Δ/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1975/1991 Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α/1991).

 

6. Την Υ1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη (ΦΕΚ 702/Β/1991).

 

7. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού Τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1983).

 

8. Το υπ' αριθμόν 41036/3551/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς τους αρμόδιους φορείς.

 

9. Τα υπ' αριθμούς 20213/Π845/1988 και 21229/Π863/1988 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής προς το Δασαρχείο Μενιδίου.

 

10. Το υπ' αριθμόν 526580/1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 13722/ΔΟΤΜ976/1986 έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 15080/1986 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

 

13. Το υπ' αριθμόν 554305/510-2-25/6/1986 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

14. Το υπ' αριθμόν Φ900.1/338318/Σ85/1987 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 2864/1986 έγγραφο της Β Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

16. Το υπ' αριθμόν 1819/1986 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

17. Τα υπ' αριθμούς Φ91075/6/259074/Σ2993/1986 και Φ004/128/264275/Σ6634/1986 έγγραφα του 4ου Επιτελικού Γραφείου / 4)β, του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

18. Τα υπ' αριθμούς 2841/1987, 3240/1988 και 3360/1988 έγγραφα του Δασαρχείου Πάρνηθας.

 

19. Τις υπ' αριθμούς 269/1986 και 220/1987 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

20. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

21. Την υπ' αριθμόν 2/συνεδρία 32/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

22. Την υπ' αριθμόν 191/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών (Νομού Αττικής) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω έργο περιλαμβάνει: Α. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 120.000 κατοίκων (πληθυσμός έτους 1991) όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες, αδόμητες και σε ζώνες άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και τη δημιουργία 17 συνοικιών και 24 πολεοδομικών ενοτήτων, γειτονιών με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 ως εξής:

 

Α/Α

Πολεοδομική ενότητα

Συνοικία

Μέση πυκνότητα

κάτοικοι / ha

Μέσος

συντελεστής

δόμησης

1

Λαθέα

125

1

Γειτονιά 1

Λαθέα Α

 

 

 

Λαθέα Β

 

 

Γειτονιά 2

Αγία Τριάδα

 

 

Γειτονιά 3

Σταθμός

 

 

2

Χαραυγή

120

0.9

Γειτονιά 1

Χαραυγή Α

 

 

 

Χαραυγή Β

 

 

Γειτονιά 2

Γήπεδο

 

 

3

Λυκότρυπα - Χαμόμηλο

120

0.9

Γειτονιά 1

Χαμόμηλο Α

 

 

 

Χαμόμηλο Β

 

 

Γειτονιά 2

Λυκότρυπα

 

 

4

Γεροβουνό - Αγία Άννα

120

0.9

5

Αυλίζα - Πύργουθι

120

0.9

 

Αυλίζα Α

 

 

 

Αυλίζα Β

 

 

Γειτονιά 1

Πύργουθι

 

 

 

Άγιος Δημήτριος

 

 

6

Κέντρο - Νεάπολη

125

1

Γειτονιά 1

Άγιος Αθανάσιος

 

 

Γειτονιά 2

Νεάπολη

 

 

Γειτονιά 3

Κέντρο

 

 

Γειτονιά 4

Πάρνηθα

 

 

7

Άγιος Πέτρος

114.2

0.8

Γειτονιά 1

Άγιος Πέτρος Α+Β+Γ

 

 

 

Μεσονύχι

 

 

8

Πλάτωνας

100

0.6

9

Φλόγα - Βαρυμπόμπη

100

0.6

10

Πανόραμα

80

0.4

11

Μ Σχίνα Α

80

0.4

12

Μ Σχίνα Β

100

0.6

13

Α Αγριλέζα

100

0.6

14

Μπόσκιζα

100

0.6

15

Αγία Παρασκευή

80

0.4

16

Ρέθι

80

0.4

17

Μονοπάτι

120

0.6

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1 και ειδικότερα:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς και γενικής κατοικίας με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, των οποίων η ακριβής χωροθέτηση γίνεται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 2 και 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τη δημιουργία υπερτοπικού κέντρου νομού Αττικής στην Πολεοδομική ενότητα 2 Χαραυγή.
Τη δημιουργία πολεοδομικού κέντρου επιπέδου πόλης στην πολεοδομική ενότητα 13 Αγριλέζα.
Χωροθέτηση τοπικών πολεοδομικών κέντρων σε κάθε πολεοδομική ενότητα.
Οι χρήσεις των πολεοδομικών κέντρων προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.
Καθορίζονται ζώνες τουρισμού - αναψυχής εκατέρωθεν της Λεωφόρου Καραμανλή προς τα βορειοδυτικά στις πολεοδομικές ενότητες 14 Μπόσκιζα και 15 Αγία Παρασκευή.
Χωροθέτηση πάρκου πόλης στην πολεοδομική ενότητα 12 Μ. Σχίνα και δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής στις πολεοδομικές ενότητες.
Χωροθέτηση σταθμού μετεπιβίβασης Αχαρνών στον χώρο του σημερινού Τελωνείου στην πολεοδομική ενότητα 5 Αυλίζα, Πύργουθι.
Τον καθορισμό ζωνών άλλων χρήσεων πλην κατοικίας όπως η δημιουργία και οργάνωση βιοτεχνικού πάρκου μη οχλούσας βιοτεχνίας στο ανατολικό όριο των πολεοδομικών ενοτήτων 3 Χαμόμηλο και 2 Χαραυγή.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης όπως φαίνονται στους πίνακες Ανάγκες σε γη και κοινωνική υποδομή και Κατανομή κοινωνικής υποδομής στις πολεοδομικές ενότητες.

 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στα πολεοδομικά κέντρα.
Ζώνες Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) στις πολεοδομικές ενότητες 8 Πλάτωνας, 11 Μ. Σχίνα Α και 12 Μ. Σχίνα Β και 13 Α. Αγριλέζα με παράλληλο χαρακτηρισμό των ζωνών αυτών και σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ).
Ζώνες Αγοράς Συντελεστή δόμησης (ΖΑΣ) από μία στις πολεοδομικές ενότητες 1 Λαθέα, 7 Άγιος Πέτρος και 2 Χαραυγή.

 

Β. Τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π1, Π2, Π3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

1. Οδικό Δίκτυο

 

Δημιουργία ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Σταυρού, Ελευσίνας και της οδού Δημοκρατίας.
Δημιουργία σταθμού μετεπιβίβασης από όπου θα διέρχονται υπεραστικές σιδηροδρομικές γραμμές Βορείου Ελλάδας, Πελοποννήσου, οι προαστιακές γραμμές από Θριάσιο, Χαλκίδα και το αστικό τρένο από το σταθμό Λαρίσης.
Μετατόπιση του άξονα της περιμετρικής συλλεκτήριας βόρεια και απόδοση τμήματος της ζώνης πρασίνου σε οικιστική χρήση.

 

Οι βασικότερες προτεινόμενες αρτηρίες είναι:

 

Δημιουργία ανατολικής παρακαμπτήριας του οικισμού, η οποία ξεκινά από τη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής με την περιφερειακή οδό του σχεδίου και μετά τη διασταύρωση με την λεωφόρο Καραμανλή, καταλήγει στη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω και συνεχίζει νότια της οδού Κύπρου και των σιδηροδρομικών γραμμών ως την Φιλαδέλφειας σαν δευτερεύουσα αρτηρία.
Δημιουργία δευτερεύουσας αρτηρίας νότια από την Λεωφ. Θηβών η οποία κινείται παράλληλα με το Δυτικό όριο του Ζεφυρίου και καταλήγει στη Δυτική Περιφερειακή λεωφόρο Αιγάλεω.

 

Οι παραπάνω αρτηρίες διασταυρώνονται ανισόπεδα με την λεωφόρο Σταυρού, Ελευσίνας.

 

Από το υφιστάμενο δίκτυο παραμένουν ως κύριες αρτηρίες η λεωφόρος Καραμανλή, η λεωφόρος Δεκελείας, η Αχαρνών, Δημοκρατίας και η Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και ως δευτερεύουσες αρτηρίες η Φιλαδέλφειας, η Αριστοτέλους ως την Μπόσδα, η Πάρνηθας, η Θρακομακεδόνων και η Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.

 

2. Δίκτυο Ύδρευσης

 

Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου στην παλιά πύλη των Αχαρνών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας. Για μελλοντικές ανάγκες του δήμου απαιτείται μια τρίτη παροχή από τους τροφοδοτικούς αγωγούς της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, διαμέτρου 1800 κοντά στη ήδη υπάρχουσα ή από τον αγωγό διαμέτρου 900 Διυλιστηρίων Μενιδίου, Χελιδονούς, στο σημείο όπου υπάρχουν σήμερα οι δύο υδατοδεξαμενές του δήμου, χωρητικότητας 1300 m3.
Κατασκευή αγωγού διαμέτρου 400, που θα υδροδοτήσει την Βαρυμπόμπη από τον νέο τροφοδοτικό αγωγό διαμέτρου 900 Αγίου Στεφάνου, Κηφισιάς που τροφοδοτείται από τα Διυλιστήρια Κιούρκων.
Η κατασκευή του αγωγού αυτού συνδυάζεται με την κατασκευή υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 2000 κυβικών μέτρων σε υψόμετρο + 320 από όπου θα τροφοδοτείται αγωγός διαμέτρου 300, για την ενίσχυση της ύδρευσης της κοινότητας Θρακομακεδόνων.

 

3. Δίκτυο αποχέτευσης

 

Επέκταση του δικτύου ακαθάρτων.
Εκπόνηση ειδικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας με γενικό στόχο τη διατήρηση και διαφύλαξη της φυσικής κοίτης των ρεμάτων όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα, η δε διευθέτηση με ανοιχτή διατομή.
Δημιουργία διεξόδου για το ρέμα που βρίσκεται παράλληλα με την οδό Αγίου Διονυσίου και συγκεντρώνει τις υπερχειλίσεις από τα διυλιστήρια της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας στο Ρέθι.
Αποκατάσταση της κοίτης του ρέματος της Εσχατιάς και εξυγίανσή του.
Εξυγίανση επίσης του ρέματος της Αγίας Παρασκευής και του ρέματος που περνά παράλληλα με την οδό Λαθέας.
Οριοθέτηση του ρέματος της Καναπίτσας ανάδειξη και προστασία του. Αποκατάσταση της κοίτης και εξομάλυνση.
Οριοθέτηση και εκτροπή ρέματος Αγίου Γεωργίου είτε προς το ρέμα της οδού Αγάπης, είτε προς το ρέμα Εσχατιάς.
Προστασία και ανάδειξη Κηφισού ποταμού.

 

4. Ενεργειακό δίκτυο

 

Μετατροπή των εναερίων γραμμών υψηλής τάσης των 150Κ σε υπόγειες γραμμές καλωδίων των 150Κ.
Προτείνεται η χρήση ηλεκτρικών πυκνωτών.

 

Γ. Την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στους χάρτες Π-4 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Ζώνες προστασίας χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον θολωτό τάφο στη θέση Λυκόβρυση (Λ 49) στο ρωμαϊκό τάφο στα αρχαία ευρήματα που βρίσκονται στο προαύλιο του ναού του Προφήτη Ηλία (Λ 44) και γύρω από το Πεντζέδριο Φρούριο (Ζώνη 13).

 

Ζώνες προστασίας χώρων μνημειακού ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

 

Ζώνη Λ48 στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου.
Ζώνη Λ45 στην εκκλησία Αγίου Ιωάννου.
Ζώνη Λ46 στην εκκλησία Αγίων Πάντων.
Ζώνη Λ47 στην εκκλησία Αγίων Θεοδώρων.
Ζώνη Λ50 στην εκκλησία Αγίας Τριάδας.
Ζώνη Λ51 στην εκκλησία Αγίου Πέτρου.
Ζώνη Λ43: Πύργουθι, στο λόφο απέναντι από το Γεροβουνό.
Ζώνη 10, περιλαμβάνει παραδοσιακά χαρακτηρισμένα δείγματα της εποχής, νεοκλασικά ή και απλά λαϊκά σπίτια με αυλές.
Ζώνη 14, στην εκκλησία της Παναγίας και στη μονή Ζωοδόχου Πηγής.
Ζώνη 12, στις εκκλησίες Αγίου Νικολάου και Προφήτη Ηλία.
Ζώνη 52, στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου.
Ζώνη 15, γύρω από τη μονή Αγίου Νικολάου στους πρόποδες της Πάρνηθας.
Ζώνη 16, γύρω από τη Ζωοδόχος Πηγή.

 

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου κατά τομέα καθώς και την ιεράρχησή τους φαίνεται στον πίνακα Χρονική ιεράρχηση των έργων.

 

Ε. Αντίτυπα των παραπάνω 11 πρωτοτύπων χαρτών και 3 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54299/1992 πράξη που δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

 

Ζ. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 10-03-1989 ημέρα δημοσίευσης της 4941/514/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

a.54299.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-04-1992

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.