Απόφαση 54882/89

Απόφαση 54882/1558/1989: Συμπλήρωση διατάξεων περί συστάσεως, συνθέσεως και λειτουργίας των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 54882/1558/1989: Συμπλήρωση διατάξεων περί συστάσεως, συνθέσεως και λειτουργίας των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, (ΦΕΚ 594/Β/1989).

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 404/1989 (ΦΕΚ 173/Α/1989) περί αναδιαρθρώσεως και συστάσεως Διευθύνσεως Περιφέρειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 12 αυτού, αποφασίζουμε:

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 31252/1530/1987 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προστίθεται το κάτωθι εδάφιο:

 

{Επίσης, συνιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στο Γραφείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Ρόδου, με χωρική αρμοδιότητα το Νομό Δωδεκανήσου.}

 

Αθήνα, 31-07-1989

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.