Απόφαση 55222/89

Απόφαση 55222/1989: Συμπλήρωση των αποφάσεων του νομάρχη Χαλκιδικής των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σχετικά με την κατά παρέκκλιση αρτιότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55222/1989: Συμπλήρωση των αποφάσεων του νομάρχη Χαλκιδικής των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σχετικά με την κατά παρέκκλιση αρτιότητα, (ΦΕΚ 51/Δ/1989), 02-02-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

5. Τις αποφάσεις Νομάρχη οριοθετήσεων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής.

 

6. Την ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, όπως αυτή πάρθηκε στην 20η συνεδρίαση 16-09-1988, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τις αποφάσεις Νομάρχη, που αφορούν τις οριοθετήσεις των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής και ειδικότερα στους οικισμούς που υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας και ισχύει για τα οικόπεδα που κατατμήθηκαν βάσει συμβολαίου στο διάστημα από 03-05-1985 μέχρι την ημέρα δημοσίευσης των αποφάσεων του Νομάρχη Χαλκιδικής για οριοθετήσεις κατά παρέκκλιση αρτιότητα 14 m πρόσωπο 18 m βάθος και 300 m2 εμβαδόν, με την προϋπόθεση ότι και το απομένον οικόπεδο είναι άρτιο κατά κανόνα την ημέρα της κατάτμησης (δηλαδή 14-18-300).

 

Πολύγυρος, 18-01-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.