Απόφαση 55380/91

Απόφαση 55380/1991: Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής, που εγκρίθηκε με την 57455/1989 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55380/1991: Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής, που εγκρίθηκε με την 57455/1989 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 522/Δ/1991), 02-08-1991.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Την 57455/1989 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλλιθέας κάτω των 2.000 κατοίκων (ΦΕΚ 471/Δ/1989).

 

7. Την 59995/1991 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής τροποποίηση της 57455/1989 απόφασης.

 

8. Την 9/1991 απόφαση - γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

 

9. Την γνωμοδότηση θέμα 4ο της 3ης Συνεδρίασης στις 22-02-1991 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις της Πολεοδομικής Μελέτης Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής, οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που εγκρίθηκε με την 57455/1989 απόφασή μας (ΦΕΚ 471/Δ/1989), όπως φαίνεται στα χρωματισμένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν αναπόσπαστα την απόφαση αυτή σε κλίμακα 1:1000.

 

Η παρούσα μαζί με το απόσπασμά του χάρτη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.55380.91

 

Πολύγυρος, 04-07-1991.

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.