Απόφαση 56397/89

Απόφαση 56397/1989: Τροποποίηση της οίκοθεν 58688/1986 (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής μόνον ως προς τα όρια του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα κάτω των 2000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 56397/1989: Τροποποίηση της οίκοθεν 58688/1986 (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) απόφασης του  Νομάρχη Χαλκιδικής μόνον ως προς τα όρια του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα κάτω των 2000 κατοίκων, (ΦΕΚ 561/Δ/1989), 11-09-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

2. Την οίκοθεν 58688/1986 (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί οριοθέτησης και κατηγοριοποίησης των οικισμών Αγίου Παντελεήμονα νομού Χαλκιδικής κάτω των 2000 κατοίκων.

 

3. Την 13/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Παντελεήμονα.

 

4. Τη γνωμοδότηση στη 10η συνεδρίαση στις 19-05-1989 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμόν οίκοθεν 58688/1986 απόφασή μας (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) μόνον ως προς τα όρια του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα, όπως φαίνονται στο χάρτη 1:5000 που συνοδεύει την απόφασή μας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση αυτή.

 

Ο χάρτης 1:5000 θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής στο διάδρομο της Υπηρεσίας μας επί 20 μέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 30-08-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.