Απόφαση 5657/89

Απόφαση 5657/1989: Έγκριση μεμονωμένων τμημάτων της μελέτης Αναθεώρησης της Λάρισας που αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά λόγω σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς την αρχική πρόταση της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5657/1989: Έγκριση μεμονωμένων τμημάτων της μελέτης Αναθεώρησης της Λάρισας που αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά λόγω σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς την αρχική πρόταση της μελέτης, (ΦΕΚ 550/Δ/1989), 06-09-1989.

 

Ο Νομάρχης Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα του άρθρου 7 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρου 23 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 31 και 34.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

6. Την 258/10/1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας επί των συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης αναθεώρησης της Λάρισας.

 

7. Τη 149/6/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Λάρισας επί των υποβληθεισών ενστάσεων.

 

8. Την 811/1989 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας για την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λάρισας στις ενότητες Α, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β3, Β4, Β6, Γ7, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 όπως συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με την 2874/1989 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 23-08-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.