Απόφαση 58629/87

Απόφαση 58629/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Σταγείρων - Στρατονίκης - Αθύτου - Παλαιοχωρίου - Κασσανδρινού - Γαλαρινού - Νεοχωρίου - Αγίου Προδρόμου - Παλιουρίου - Παλαιοχώρας - Ριζών - Σιβήρεως νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58629/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Σταγείρων - Στρατονίκης - Αθύτου - Παλαιοχωρίου - Κασσανδρινού - Γαλαρινού - Νεοχωρίου - Αγίου Προδρόμου - Παλιουρίου - Παλαιοχώρας - Ριζών - Σιβήρεως νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 810/Δ/1987), 26-08-1987.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, κατά τις συνεδριάσεις 12/1987, 13/1987, 16/1987 και 17/1987.

 

7. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων:

 

14/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταγείρων για τον οικισμό Σταγείρων.
18/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στρατονίκης για τον οικισμό Στρατονίκης.
9/1986 και 11/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αθύτου για τον οικισμό της Αθύτου.
11/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοχωρίου για τον οικισμό Παλαιοχωρίου.
31/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου για τον οικισμό Νεοχωρίου.
22/1985 και 20/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Προδρόμου για τον οικισμό Αγίου Προδρόμου.
29/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλιουρίου για τον οικισμό Παλιουρίου.
25/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοχώρας για τον οικισμό Παλαιοχώρας.
23/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ριζών για τον οικισμό Ριζών.
38/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρειας για τον οικισμό Σιβήρεως.

 

8. Για τους οικισμούς Κασσανδρινού και Γαλαρινού δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ούτε στάλθηκαν αποφάσεις των Κοινοτικών τους Συμβουλίων παρ' όλο που παρήλθαν οι προθεσμίες, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς ως εξής:

 

1) Τον οικισμό Σταγείρων: συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο, φθίνοντα.

2) Τον οικισμό Στρατονίκης: συνεκτικό, μεσαίο, αδιάφορο, φθίνοντα.

3) Τον οικισμό Αθύτου: αξιόλογο, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό, στάσιμο, μεσαίο.

4) Τον οικισμό Παλαιοχωρίου: συνεκτικό, στάσιμο, ενδιαφέροντα, μεγάλο.

5) Τον οικισμό Κασσανδρινού: συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, αδιάφορο.

6) Τον οικισμό Γαλαρινού: συνεκτικό, στάσιμο, διάσπαρτο, μεσαίο, αδιάφορο.

7) Τον οικισμό Νεοχωρίου: συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο φθίνοντα.

8) Τον οικισμό Αγίου Προδρόμου: συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο, φθίνοντα.

9) Τον οικισμό Παλιουρίου: Αξιόλογο, συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο.

10) Τον οικισμό Παλαιοχώρας: συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, αδιάφορο.

11) Τον οικισμό Ριζών: συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, αδιάφορο.

12) Τον οικισμό Σιβήρεως: δυναμικό, μικρό, παραλιακό ή τουριστικό, διάσπαρτο, αδιάφορο.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν στοιχεία αναπόσπαστα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Νεοχωρίου βλέπε την υπ' αριθμόν 1191/1991 απόφαση (ΦΕΚ 550/Δ/1991). Για τον οικισμό Αθύτου βλέπε την υπ' αριθμόν 1244/1991 απόφαση (ΦΕΚ 576/Δ/1991).

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και αρτιότητα οικοπέδων.

 

α. Για τους οικισμούς: Κασσανδρινό, Παλαιοχωρίου, Στρατονίκης, Στάγειρα: 300 m2 αρτιότητα.

 

β. Για τους οικισμούς: Νεοχώρι, Γαλαρινός: 500 m2 αρτιότητα.

 

γ. Για τους οικισμούς: Παλιούρι, Άγιος Πρόδρομος, Ριζά, Παλαιοχώρα: 300 m2 αρτιότητα στο συνεκτικό και 600 m2 αρτιότητα στο διάσπαρτο.

 

δ. Για τον οικισμό Αθύτου: αρτιότητα 300 m2 στο συνεκτικό και 1000 m2 στο διάσπαρτο.

 

ε. Για τον οικισμό Σιβήρεως: αρτιότητα 400 m2 στο συνεκτικό (ρυμοτομικό) και 1000 m2 στο διάσπαρτο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Αθύτου βλέπε παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 1085/1991 απόφασης (ΦΕΚ 137/Δ/1991). Για τον οικισμό Νεοχωρίου βλέπε την υπ' αριθμόν 1191/1991 απόφαση (ΦΕΚ 550/Δ/1991).

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Αθύτου βλέπε παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1085/1991 απόφασης (ΦΕΚ 137/Δ/1991).

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής ή από τα Πολεοδομικά Γραφεία Νέων Μουδανιών και Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Για τους οικισμούς Παλαιοχώρας και Ριζών και για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στον Εθνικό δρόμο και βρίσκονται στο διάσπαρτο τμήμα τους θα πρέπει οι οικοδομές να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από το όριο απαλλοτρίωσης της οδού.

 

Για τον οικισμό Αθύτου και για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στον Επαρχιακό δρόμο και βρίσκονται στα διάσπαρτα τμήματά του, οι οικοδομές θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 20 m τουλάχιστον, από τον άξονα της οδού.

 

Για την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια του οικισμού Σιβήρεως και όπου δεν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο απαιτείται ως δικαιολογητικό και έγκριση του Δασαρχείου

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 57012/1988 απόφαση (ΦΕΚ 365/Δ/1988).

 

a.58629.87

 

Πολύγυρος, 30-07-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.