Απόφαση 58885/90

Απόφαση 58885/4692/1990: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Περάματος του δήμου Περάματος (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58885/4692/1990: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Περάματος του δήμου Περάματος (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 550/Δ/1990), 12-10-1990.

 

Οι Υπουργοί Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α.1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα την παράγραφος 1 του άρθρου 19 (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παράγραφος 2)α του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

6. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 142/Β/1988).

 

7. Την Υ1081/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού Ορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Παναγιώτη Χατζηνικολάου (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

8. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

9. Το υπ' αριθμόν 16411/350/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς τους αρμόδιους φορείς.

 

10. Το υπ' αριθμόν 221383/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας (νομού Αττικής).

 

11. Το υπ' αριθμόν 1321/1986 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

 

12. Το υπ' αριθμόν 505051/1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 583/1986 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 601/1986 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 1968/1988 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

16. Το υπ' αριθμόν 1703/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

17. Τα υπ' αριθμούς 93166/4669/1987, 59983/1994/1988, 77950/1578/1989 και 93885/8434/1989 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

18. Τις υπ' αριθμούς 115/1987, 231/1987 και 147/1987 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Περάματος.

 

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρακτικού 33/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Περάματος του δήμου Περάματος (νομού Αττικής), όπως τα όρια που προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό 24.000 κατοίκων περίπου (πληθυσμός 1991) όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 με:

 

α. Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις δημόσιες δασικού χαρακτήρα πυκνοδομημένες αραιοδομημένες και αδόμητες συνολικής επιφανείας 65 ha περίπου.

 

α)1. Την επέκταση του σχεδίου σε μικρή δομημένη έκταση στο δυτικό Τέρμα Περάματος και σε ενιαίες εκτάσεις των Εταιρειών πετρελαιοειδών στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένες δεξαμενές πετρελαίου με την δημιουργία 7 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10000 με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης ως εξής:

 

Πολεοδομική Ενότητα

Μέση Πυκνότητα

(κατ/ha)

Μέσος συντελεστής

δόμησης

ΠΕ1

107

1.7

ΠΕ2

81

1.7

ΠΕ3

105

1.7

ΠΕ4

147

1.7

ΠΕ5

120

1.7

ΠΕ6

27

0.8

ΠΕ7

54

1.2

 

β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10000 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό χρήσης γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) για τις εντός σχεδίου περιοχές με τους εξής περιορισμούς:

 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης με εξαίρεση τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης μόνο στο ισόγειο των κτιρίων.

 

Τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) για όλη την περιοχή επέκτασης. Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων βενζίνης για τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.

 

Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου (υπερτοπικού τοπικά κέντρα), όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Οργάνωση πολεοδομικού κέντρου - κεντρικής λειτουργίας πόλης στην πολεοδομική ενότητα 1 σε μορφή γραμμικής και κυρίως κατά μήκος της λεωφόρου Ειρήνης.
Οργάνωση πολεοδομικών κέντρων - επιπέδου γειτονιάς στις λοιπές πολεοδομικές ενότητες.

 

Τον καθορισμό χρήσης ελευθέρων χώρων - χώρων πρασίνου για τις ενιαίες εκτάσεις των Εταιρειών πετρελαιοειδών στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένες δεξαμενές πετρελαίου.

 

Την απομάκρυνση του υπάρχοντος νεκροταφείου και τον καθορισμό χρήσης πρασίνου στην θέση αυτού.

 

Απαγορεύεται η επέκταση υφισταμένων επαγγελματικών εργαστηρίων μέσης ή υψηλής όχλησης σε όλη την περιοχή πριν την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης που θα καθορίσει την παραμονή ή όχι αυτών των δραστηριοτήτων σ' όλο το Δήμο Περάματος.

 

γ. Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ανάγκη σε νέα γη (ha)

Σύνολο

 

ΠΕ1

ΠΕ2

ΠΕ3

ΠΕ4

ΠΕ5

ΠΕ6

ΠΕ7

ΠΕ

Ελεύθεροι χώροι

0.15 (0215)

-

-

0.18

0.27

-

-

 

Νηπιαγωγεία

0.11

-

0.14

0.12

0.11

0.04

0.05

 

Δημοτικά

0.56

-

0.45

0.37

0.55

0.18

0.24

 

Γυμνάσια - Λύκεια

 

 

 

 

 

 

 

1.29

 

Τον καθορισμό χρήσεων γης στην εκτός ορίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου περιοχή, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1 και ειδικότερα:

 

Σταθμό Μεταμόρφωσης απορριμάτων στο Σχιστό.
Διαδημοτικό νεκροταφείο στο Σχιστό.
Αθλητικές και πολιτιστικές λειτουργίες, καθώς και χώρους εκπαίδευσης στα ανατολικά όρια του Δήμου.
Χώρος αθλητισμού και αναψυχής και πολιτιστικά στο δυτικό τέρμα Περάματος.
Βιομηχανική Περιοχή στο Σχιστό για την μετεγκατάσταση βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης κυρίως της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών με την δυνατότητα μετεγκατάστασης σ' αυτό των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης των γύρω δήμων στα πλαίσια των διαδημοτικών συνεργατών.
Διάθεση όλων των χώρων που θα απελευθερώνονται από τις μετεγκαθιστάμενες δραστηριότητες γενικά αλλά και ειδικότερα των εκτάσεων των πετρελαιοδεξαμενών για ελεύθερους χώρους πράσινο και κοινωνικές εξυπηρετήσεις επιπέδου γειτονιάς ή επιπέδου πόλης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και την δημιουργία αναγκαίων προσβάσεων των κατοίκων προς την θάλασσα.

 

Β. Τις προτάσεις για προστασία του περιβάλλοντος με τον καθορισμό ζωνών προστασίας, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-4 σε κλίμακα 1:10000 με την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την προστασία του ορεινού όγκου του Αιγάλεω και την διαμόρφωσή του για την αναψυχή των κατοίκων του Δυτικού Λεκανοπεδίου, η οποία μελέτη θα προσδιορίσει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, την κυκλοφορία των οχημάτων, την φύτευση καθώς και την οργάνωση κατάλληλων χώρων αναψυχής πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού.

 

Γ. Τις προτάσεις για την οργάνωση του δικτύου χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, όπως φαίνονται στον χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10000 και ειδικότερα:

 

Δημιουργία εμπορικού λιμένα στο ανατολικό τμήμα του δήμου και σε συνέχεια του εμπορικού λιμένα Κερατσινίου.
Δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση του εμπορικού λιμένα.
Δημιουργία κυρίου οδικού δικτύου ικανού να παραλάβει και να διοχετεύσει τον κυκλοφοριακό φόρτο των δραστηριοτήτων της λιμενικής ζώνης και ειδικότερα:
oΣύνδεση και εξυπηρέτηση όλων των δραστηριοτήτων της λιμενικής ζώνης και του κυκλοφοριακού φόρτου των ΤΙR με τους υπερτοπικούς άξονες των λεωφόρων Σχιστού και Αθηνών.
oΕξασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης του δήμου Περάματος με τον γειτονικό του δήμο Κερατσινίου.
oΚατάλληλη κυκλοφοριακή σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής του Σχιστού του διαδημοτικού Νεκροταφείου, καθώς και του ΣΜΑ με τη λεωφόρο Σχιστού.
oΆμεση οδική σύνδεση της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο με την λοιπή οικιστική περιοχή.

 

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2 και Π-3 σε κλίμακα 1:10000 και ειδικότερα:

 

α. Ύδρευση:

 

Κατασκευή υδατοδεξαμενής για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών του Περάματος.

 

β. Αποχέτευση Ακαθάρτων - Αντιπλημμυρικά έργα.

 

Οι προτάσεις ταυτίζονται με αυτές του πενταετούς προγράμματος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και ειδικότερα:
oΚατασκευή του αντλιοστασίου και του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης.
oΚατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.

 

γ. Ενεργειακό σύστημα - Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Ισχύουν τα προγράμματα που προβλέπονται από τους αρμόδιους φορείς.

 

Ε. Ειδικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των στόχων και των γενικών κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών νόμος 1515/1985 σχετικά με την οργάνωση των Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση των περιβαλλοντολογικά υποβαθμισμένων περιοχών με την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

 

Άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης για την εξυγίανση και ανάπτυξη της ΝΕΒ Περάματος που θα καθορίσει μεταξύ άλλων την μετεγκατάσταση ορισμένων δραστηριοτήτων του ναυπηγοεπισκευαστικού κυκλώματος και τα αντίστοιχα κίνητρα με στόχο αφενός την μη όχληση των περιοχών κατοικίας και αφετέρου την οικονομική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.
Άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης που θα καθορίσει την παραμονή ή μετεγκατάσταση των Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της περιοχής, καθώς και τα αντίστοιχα κίνητρα ή προϋποθέσεις με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη παραμονής ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων συναφών προς τα εμπορικά κέντρα του δήμου και τις γειτνιάζουσες χρήσεις της λιμενικής ζώνης.
Άμεση ανάθεση από το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικής μελέτης σχετικής με την διακίνηση - οργάνωση - διάθεση πετρελαιοειδών με στόχο την μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελαίου της περιοχής, καθώς και των αποθηκών εύφλεκτων υλών και χημικών προϊόντων.
Απαγόρευση έκδοσης αδειών νέων εγκαταστάσεων ή επέκτασης των υπαρχουσών για κατασκευές που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες.

 

Ζ. Τον οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό των έργων για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Πίνακας: Χρονική κατανομή των έργων Δήμου Περάματος

Έργα κατά τομέα

1989

1990

1991

1992

1993

Δημοτικό κατάστημα

Γη

 

 

 

 

 

Κατασκευή

 

 

 

 

 

Πνευματικό κέντρο

Γη

 

 

100%

 

 

Κατασκευή

 

 

9%

9%

20.7%

Αθλητικό κέντρο

Γη

100%

 

 

 

 

Κατασκευή

9%

9%

27%

27%

28%

Ελεύθεροι χώροι

Γη

 

59%

 

 

 

Κατασκευή

 

5%

3%

 

 

Εκπαίδευση

Νηπιαγωγεία

 

 

 

 

 

Γη

41.8%

29%

29%

 

 

Κατασκευή

1.3%

5.2%

12%

19.5%

 

Δημοτικά

 

 

 

 

 

Γη

24%

41.4%

 

17.3%

 

Κατασκευή

1.2%

4.5%

6.8%

15.9%

15.9%

Γυμνάσιο - Λύκειο

 

 

 

 

 

Γη

100%

 

 

 

 

Κατασκευή

9%

9%

27%

27%

28%

Υποδομή

Υδατοδεξαμενή

 

 

 

 

 

Κατασκευή

 

9%

8%

27%

28%

Ακάθαρτα

 

 

 

 

 

Κατασκευή

 

9%

9%

27%

27%

Αντιπλημμυρικά έργα

 

 

 

 

 

Κατασκευή

9%

29%

29%

27%

28%

 

Η. Ακριβή αντίγραφα των παραπάνω 4 πρωτοτύπων χαρτών (θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 68885/1990 πράξη του θα είναι αναρτημένα επί 20 τουλάχιστον μέρες από τη δημοσίευση της απόφαση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τμήμα Αρχείου Σχεδίων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Πουλίου και Αμαλιάδος 17 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

2. Εντός της περιοχής γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 22-06-1990

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.