Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Περιοχή ισχύος και σκοπός της απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Καθορίζονται ειδικές ζώνες χρήσεως γης στις εξής περιοχές του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, όπως φαίνεται να περικλείονται με διακεκομμένη μαύρη γραμμή και με στοιχεία ΑΚ, ΓΚ, ΤΚ, ΕΧ, στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:2.000 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και που αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα στις γειτονιές Προμπονά και Αλυσίδα της συνοικίας Προμπονά του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος.

 

β) Το διάταγμα δεν ισχύει για τα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται σε δρόμους του βασικού οδικού δικτύου, όπως αυτό καθορίζεται από την υπ' αριθμόν 62556/5073/1990 απόφαση (ΦΕΚ 561/Δ/1990) και η υπ' αριθμόν 62556/5073/1990 απόφαση (ΦΕΚ 701/Δ/1990) περί βασικού οδικού δικτύου.

 

γ) Το διάταγμα αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ειδικότερα την προστασία της κατοικίας από τις αρνητικές επιπτώσεις δραστηριοτήτων ξένων προς αυτή και την προστασία των ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων από την αυθαίρετη χρήση. Διατηρείται ως παραδοσιακή χρήση το εμπόριο άνθεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.