Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατηγορίες ζωνών χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περιοχή του άρθρου 1 ορίζονται οι παρακάτω ζώνες χρήσεων, το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται γενικά από το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξειδικεύσεις που αιτιολογούνται από την πολεοδομική μελέτη της περιοχής σύμφωνα με το άρθρο 11 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

Ζώνες Αμιγούς Κατοικίας (ΑΚ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.
Ζώνες Γενικής Κατοικίας (ΓΚ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.
Ζώνες Τοπικού Κέντρου (ΤΚ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.
Ζώνες Ελευθέρων Χώρων και Αστικού Πρασίνου (ΕΧ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω προεδρικού διατάγματος και:

 

οι ζώνες χρήσεως γης ορίζονται με διακεκομμένη μαύρη γραμμή στα συνημμένα γράμματα. Σε περίπτωση που το όριο ζώνης δεν συμπίπτει με άξονα οδού, η ζώνη περιλαμβάνει και την πρώτη σειρά ιδιοκτησιών των οικοδομικών τετραγώνων. Τα διαμπερή οικόπεδα με πρόσωπο σε δύο διαφορετικές ζώνες χρήσεων γης υπόκεινται στους περιορισμούς της κάθε ζώνης και οι περιορισμοί χρήσεων επιβάλλονται σε κάθε αντίστοιχο τμήμα της ζώνης σε εμβαδόν υπογείου, ισογείου, ορόφων ίσο με το 50% του συνολικού εμβαδού του οικοπέδου και της εκμετάλλευσής του. Κατάστημα ορίζεται κάθε αυτοτελής ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των διαμερισμάτων, αποθηκών, υπόστεγων, προσωρινών κτισμάτων ή προκτισμάτων, που δεν χρησιμοποιείται για κατοικία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.