Απόφαση 6102/94

Απόφαση 6102/1994: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας νομού Κορινθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6102/1994: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας νομού Κορινθίας, (ΦΕΚ 878/Δ/1994), 26-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Κορινθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός κανονισμός, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 346/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 9/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κόρινθος, 18-08-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.