Απόφαση 7327/93

Απόφαση 7327/211/1993: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σπάτων για αναγνώριση οδού Γεωργίου Παπανδρέου που συνοδεύει τον κεντρικό οικισμό Σπάτων με τον οικισμό Μπούρα μέχρι την οδό Αγίου Θεμιστοκλή ως κύριας δημοτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7327/211/1993: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σπάτων για αναγνώριση οδού Γεωργίου Παπανδρέου που συνοδεύει τον κεντρικό οικισμό Σπάτων με τον οικισμό Μπούρα μέχρι την οδό Αγίου Θεμιστοκλή ως κύριας δημοτικής, (ΦΕΚ 1426/Δ/1993), 06-12-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων.

 

5. Την απόφαση υπ' αριθμόν 111/1991 του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμόν 4187/1993 βεβαίωση ότι η Γεωργίου Παπανδρέου είναι η μοναδική.

 

6. Το πρακτικό 40 της 24ης Συνεδρίας της 08-07-1993.

 

7. Την υπ' αριθμόν 4163/1993 βεβαίωση του Δήμου Σπάτων ότι δεν επιβαρύνεται ο Δημοτικός προϋπολογισμός από την τροποποίηση.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σπάτων για αναγνώριση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου που συνοδεύει τον κεντρικό οικισμό Σπάτων με τον οικισμό Μπούρα μέχρι την οδό Αγίου Θεμιστοκλή σαν κυρία δημοτική.

 

a.7327.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 16-11-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.