Απόφαση 7352/93

Απόφαση Χ/7352/1993: Έγκριση τροποποίησης Όρων Αρτιότητας Μελέτης Επέκτασης Καμαρών νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/7352/1993: Έγκριση τροποποίησης Όρων Αρτιότητας Μελέτης Επέκτασης Καμαρών νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 1118/Δ/1993), 10-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την υπ' αριθμόν 32/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμαρών.

 

5. Τις υπ' αριθμούς Χ/4331/1990 και Χ/11244/1993 προηγούμενες αποφάσεις μας, με τις οποίες εγκρίθηκε η μελέτη επέκτασης Καμαρών και κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της.

 

6. Το υπ' αριθμόν 13/2/1993 πρακτικό έγκρισης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, μετά την υπ' αριθμόν Χ/6592/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται τροποποίηση της παραγράφου 1 της υπ' αριθμόν Χ/4331/1990 απόφασης και καθορίζεται εμβαδόν κατά κανόνα αρτιότητας των γηπέδων σε 450 m2 για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμόν Χ/6592/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε αυτόν της οικείας Κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 17-07-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.