Απόφαση 7468/92

Απόφαση ΤΠ/7468/1992: Τροποποίηση όρων αρτιότητας οικοπέδων στα παραδοσιακά Τμήματα των οικισμών νομού Κερκύρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/7468/1992: Τροποποίηση όρων αρτιότητας οικοπέδων στα παραδοσιακά Τμήματα των οικισμών νομού Κερκύρας, (ΦΕΚ 1053/Δ/1992), 12-10-1992.

 

Ο Νομάρχης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), ως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

3. Το υπ' αριθμόν 97461/11693/1991 έγγραφο της Διευθύνσεως Πολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Το υπ' αριθμόν 82905/4631/8840/1991 έγγραφο της Υπηρεσίας Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 71848/5777/1992 εγκύκλιο της Γενικής Διευθύνσεως Πολεοδομίας (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το υπ' αριθμόν 378/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τις υπ' αριθμούς:

 

1) ΤΠ/4174/1987 (οικισμός Αγίων Δέκα)

2) ΤΠ/4491/1986 (οικισμός Αγίου Μάρκου)

3) ΤΠ/8929/1986 (οικισμός Αγίου Ματθαίου)

4) ΤΠ/8946/1986 (οικισμός Αγίου Προκοπίου)

5) ΤΠ/9119/1986 (οικισμός Αγίου Στεφάνου)

6) ΤΠ/3818/1986 (οικισμός Αγράφων)

7) ΤΠ/3121/1986 (οικισμός Άνω Γαρούνα)

8) ΤΠ/9675/1988 (οικισμός Αυλιώτες)

9) ΤΠ/7938/1986 (οικισμός Βαρυπατάδες)

10) ΤΠ/3962/1988 (οικισμός Βιρός)

11) ΤΠ/8800/1986 (οικισμός Γαρδελάδες)

12) ΤΠ/9870/1986 (οικισμός Γαστούρι)

13) ΤΠ/5086/1989 (οικισμός Γιαννάδες)

14) ΤΠ/8934/1986 (οικισμός Γημάρι)

15) ΤΠ/6529/1986 (οικισμός Δουκάδες)

16) ΤΠ/8926/1986 (οικισμός Εβροπούλοι)

17) ΤΠ/4814/1988 (οικισμός Καλάμι)

18) ΤΠ/213/1990 (οικισμός Καμάρα)

19) ΤΠ/5461/1986 (Καστελλάνοι Γύρου)

20) ΤΠ/3122/1986 (Κάτω Γαρούνα)

21) ΤΠ/8937/1986 (Κάντρωμα)

22) ΤΠ/4468/1986 (Κοκκοκύλας)

23) ΤΠ/9866/1986 (Κομιανάτα)

24) ΤΠ/4021/1986 (Κουραμάδες)

25) ΤΠ/4017/1986 (Κουσπάδες)

26) ΤΠ/4465/1986 (Κρέμυθας)

27) ΤΠ/2927/1987 (Κυνοπιάστες)

28) ΤΠ/8975/1986 (Λάκωνες)

29) ΤΠ/10514/ΠΕ/1986 (Λιαπάδες)

30) ΤΠ/9863/1986 (Λουκάτα)

31) ΤΠ/3120/1986 (Νυμφές)

32) ΤΠ/9869/1986 (Πέλεκας)

33) ΤΠ/2932/1987 (Περουλάδες)

34) ΤΠ/2933/1987 (Ποταμός)

35) ΤΠ/8924/1986 (Πρινύλας)

36) ΤΠ/6526/1986 (Σιναράδες)

37) ΤΠ/1591/1989 (Σκριπερό)

38) ΤΠ/2929/1987 (Χλωμός)

39) ΤΠ/6519/1986 (Χωροεπίσκοποι)

 

ως προς τον καθορισμό των όρων αρτιότητας των οικοπέδων καθόσον ισχύει η αρτιότητα για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στα όρια των παραδοσιακών οικισμών, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέρκυρα, 14-09-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.