Απόφαση 754/86

Απόφαση 754/1986: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στους οικισμούς του νομού Ζακύνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 754/1986: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στους οικισμούς του νομού Ζακύνθου, (ΦΕΚ 688/Δ/1986), 22-08-1986.

 

Η Νομάρχης Ζακύνθου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 17 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών κ.λ.π.

 

3. Τη μελέτη Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης των Οικισμών του νομού Ζακύνθου.

 

4. Τη μελέτη Ανοικτές Πόλεις του νομού Ζακύνθου.

 

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για τον καθορισμό των ειδικών όρων δόμησης στους κάτω των 2.000 κατοίκων οικισμούς του νομού Ζακύνθου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 2/1986 πρακτικό (θέμα 12ο), αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τους ειδικούς όρους δόμησης των οικισμών του νομού Ζακύνθου που έχουν λιγότερους από 2.000 κατοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος ως εξής:

 

1. Για τους οικισμούς Αγαλά, Άγιος Λέων, Άγιος Νικόλαος, Αναφωνήτρια, Άνω Βολίμα, Αγία Θέκλα, Σκινάρια, Βολίμα, Ασκός, Βαρβάρα, Ελιές, Κορίθι, Γύρι, Έξω Χώρα, Καμπί, Κερί, Λίμνη, Κεριού, Λούχα, Μαριές, Ορθωνιές, Κορώνη ορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης που αφορούν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των κτισμάτων.

 

α. Επικάλυψη.

 

Στέγη υποχρεωτική δίρριχτη, τρίρριχτη ή τετράρριχτη με κοίλα κεραμίδια κόκκινα ή κίτρινα, κλίση στέγης 45%.

 

β. Υλικά και χρωματισμός όψεων.

 

Πέτρα ή σοβάς - κονίαμα και χρώμα γκρίζο, ώχρα, αποχρώσεις του κόκκινου, λευκό.

 

γ. Εξώστες.

 

1. Ανοικτοί ακάλυπτοι εξώστες: εμφανή υλικά πέτρα ή σοβάς και χρώμα λευκό, γκρίζο ή ώχρα. Πλάτος = 1,20 m και μήκος = 60% της όψης.

 

2. Στοά - Χαγιάτι: εμφανή πέτρα ή ξύλο ή τούβλο ή σοβάς και χρώμα λευκό, γκρίζο, ώχρα, ή φυσικού ξύλου.

 

3. Ανοικτοί συμπαγείς εξώστες με εξωτερική σκάλα: Εμφανή υλικά, πέτρα ή τούβλο, ή σοβάς και χρώμα λευκό, γκρίζο ή ώχρα. Πλάτος = 1,50 και μήκος 3,00 m.

 

δ. Στηθαία.

 

1. Εξωστών: Εμφανή υλικά πέτρα ή σοβάς ή μέταλλο ή ξύλο και χρώμα λευκό, γκρίζο, μαύρο, πράσινο ή ώχρα.

2. Εξωτερικής σκάλας: Εμφανή υλικά πέτρα, σίδηρο, σοβάς ή ξύλο και χρώμα λευκό, γκρίζο, ώχρα, μαύρο ή πράσινο.

 

ε. Ανοίγματα.

 

Ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των όψεων του κάθε ορόφου 40%.
Οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο ή μπετόν με σοβά και χρώμα λευκό.

 

στ. Κουφώματα.

 

Μορφή: Ταμπλαδωτά, καρφωτά, ή ζακυνθινές γρίλιες.
Υλικά: Ξύλο, χρώμα: Σκούρο πράσινο, τα τζαμιλίκια με καΐτια αραιά από ξύλο, χρώμα σκούρο πράσινο.
Στο Ισόγειο και ημιυπόγειο εφόσον τοποθετείται σιδεριά το χρώμα θα είναι μαύρο.

 

ζ. Λοιπά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

 

Κορνιζώματα από πέτρα ή σοβά χρώματος γκρι ή λευκού.
Παραστάτες όπως τα κορνιζώματα.
Φουρούσια από πέτρα ή μπετόν σοβά χρώματος γκρίζου ή λευκού.
Απόληξη στέγης (βροντάλε) από σοβά ή κεραμίδια κοίλα κίτρινα ή κόκκινα.
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά χρώματος λευκού, γκρίζου ή ώχρας.

 

η. Περιφράξεις.

 

Μαντρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά χρώματος γκρίζου ή λευκού.
Μαντρότοιχος χαμηλός από πέτρα χρώματος γκρίζου και συρματόπλεγμα εκτός από την πρόσοψη.

 

2. Για τους υπόλοιπους οικισμούς του νομού ορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

α. Επικάλυψη.

 

Όπως στους οικισμούς της παραγράφου 1 με τη δυνατότητα κατασκευής δώματος μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για κτίρια ειδικής χρήσης.

 

β. Όψεις.

 

Όπως στους οικισμούς της παραγράφου 1.

 

γ. Εξώστες.

 

1. Ανοικτοί ακάλυπτοι εξώστες: Εμφανή υλικά πέτρα, σοβάς ή μπετόν και χρώμα λευκό, γκρίζο ή αποχρώσεις του κίτρινου ή του κόκκινου. Πλάτος 1,40 m και μήκος 60%.

 

2. Ανοικτός καλυμμένος εξώστης: Όπως ανωτέρω με τη δυνατότητα οι ορθοστάτες να είναι από ξύλο η δε κάλυψη από ξύλο ή μπετόν και κεραμίδια κοίλα κίτρινα ή κόκκινα.

 

3. Στοά - χαγιάτι: Όπως στους οικισμούς της παραγράφου 1.

 

δ. Στηθαία.

 

Όπως στους οικισμούς της παραγράφου 1.

 

ε. Ανοίγματα.

 

Όπως στους οικισμούς της παραγράφου 1.

 

στ. Κουφώματα.

 

Ταμπλαδωτά, καρφωτά ή περσιδωτά.
Τζαμιλίκια με καΐτια.
Χρώμα σκούρο πράσινο ή καφέ και υλικά ξύλο ή αλουμίνιο.

 

ζ. Λοιπά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

 

Όπως στους οικισμούς του Βουνού.

 

η. Περιφράξεις.

 

Μαντρότοιχος χαμηλός από πέτρα, σοβά ή σίδηρο ή συρματόπλεγμα εκτός από την πρόσοψη.
Χρώμα γκρίζο, λευκό, ώχρα, αποχρώσεις του κόκκινου και για τα κιγκλιδώματα μαύρο ή πράσινο.

 

Η έκταση εφαρμογής της παρούσας προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3.5 του άρθρου 8 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος σε συνδυασμό με τις αποφάσεις κατάταξης των οικισμών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1.1 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ζάκυνθος, 25-02-1986

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.