Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε διοικητικές ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα A: Αυτοτελείς Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Α.1. Γενικός Γραμματέας

A.1.1. Γραφείο Διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού

Α.2. Γραφείο Δημάρχου, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας

Α.3. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Α.4. Γραφείο διοικητικής βοήθειας

Α.5. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Α.6. Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Α.7. Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

 

Ενότητα Β: Γενική Διεύθυνση - Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης

 

Β.1. Διεύθυνση Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης

Β.1.1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Β.1.2. Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Β.1.3. Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης

Β.1.4. Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

 

Β.2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

B.2.1. Τμήμα Δαπανών-Προϋπολογισμού

Β.2.2. Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Β.2.3. Τμήμα ταμείου

Β.2.4. Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης

 

Β.3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Β.3.1. Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Β.3.2. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Β.3.3. Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Β.3.4. Τμήμα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Β.4. Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων - Γραφείο Γραμματείας

Β.4.1. Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων

Β.4.2. Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Β.4.3. Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας

 

Β.5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

B.5.1. Τμήμα Καθαριότητας

Β.5.2. Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου

Β.5.3. Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Β.5.4. Τμήμα Κίνησης - Συντήρησης Οχημάτων

Β.5.5. Γραφείο Δημοτικού Κυνοκομείου

Β.5.6. Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων

Β.5.7. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

 

Β.6. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Β.6.1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Β.6.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

B.6.2.1. Γραφείο Ισότητας Φύλων

B.6.2.2. Γραφείο Κοινωνικών Δομών-Εθελοντισμού

B.6.2.3. Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ' Ηλικίας

Β.6.3. Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

Β.7. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Β.7.1. Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)

Β.7.1.1. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Β.7.1.2. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Β.7.2. Τμήμα Β (ΚΕΠ 0133)

Β.7.2.1. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Β.7.2.2. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Β.7.2.3. Γραφείο Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης

Β.7.3.4. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Β.7.4. Τμήμα Ληξιαρχείου

 

Β.8 Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Β.8.1 Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Β.8.2 Τμήμα Πολιτισμού

Β.8.3 Τμήμα Αθλητισμού

Β.8.4 Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Β.8.5 Γραφείο Φιλαρμονικής

Β.8.6 Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου

 

Β.9. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Β.9.1. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Β.9.2. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Β.9.3. Γραφείο Πολεοδομικών Θεμάτων

Β.9.4. Γραφείο Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.