Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Ενότητα Α: Αποκεντρωμένη υπηρεσία δημοτικής ενότητας Υπάτης με έδρα την Υπάτη

 

Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου
Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών δημοτικής ενότητας Υπάτης (ΚΕΠ 0661)

 

Ενότητα B: Αποκεντρωμένη υπηρεσία δημοτικής ενότητας Λιανοκλαδίου με έδρα το Λιανοκλάδι

 

Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

 

Ενότητα Γ: Αποκεντρωμένη υπηρεσία δημοτικής ενότητας Γοργοποτάμου με έδρα το Μοσχοχώρι

 

Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου
Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών δημοτικής ενότητας Γοργοποτάμου (ΚΕΠ 0685)

 

Ενότητα Δ: Αποκεντρωμένη υπηρεσία Τοπικής Κοινότητα Παυλιανής

 

Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.