Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ειδικές Θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού Ειδικών Θέσεων:

 

1 θέση Γενικού Γραμματέα.
5 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, εκ των οποίων 1 θέση δύναται να είναι θέση Συνεργάτη Δημάρχου (άρθρο 163 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4093/2012, παράγραφος ΣΤ1 και άρθρο 45 του νόμου 3979/2011).
2 θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία).
1 θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.