Απόφαση 7847/16 - Άρθρο a

Ακροτελεύτιο Άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού, υπάρχουν εγκεκριμένες επαρκείς πιστώσεις συνολικού ύψους 7.316.500 ευρώ στους ακόλουθους ΚΑΕ: 00.6031, 10.6011, 10.6021, 10.6051, 15.6011, 15.6021, 15.6041, 15.6051, 15.6052, 15.6054, 20.6011, 20.6021, 20.6051, 30.6011, 30.6021, 30.6051, 30.6052, 35.6011, 35.6021, 35.6051, 00.6053.0001, 10.6052.0001, 20.6041.0001, 20.6052.0001, 20.6054.0001, 35.6052.0001, 45.6041.0001, 45.6054.0001, 60.7341.0001, 60.7341.0002.

 

Για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετησία δαπάνη ύψους περίπου 6.976.996,35€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας, η οποία και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους κατ' έτος προϋπολογισμούς.

 

Από τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.